Gå direkt till sidans innehåll

Fakturor till Järfälla kommun

Här hittar du information om hur du som leverantör fakturerar Järfälla kommun.

Järfälla kommun

Organisationsnummer

212000-0043

VAN tjänst

InExchange

GLN

7381037000007

ActorId(PEPPOLID)

0007:2120000043

Format

PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Fakturareferens

Sjuställig, exempel (1112121)

Fält <RequisitionistDocumentReference> för Svefaktura Fält <BuyerReference> för PEPPOL

Bilaga

Pdf/-a

Lagkrav på e-faktura

Lagen (SFS 2018:1277), innebär att alla inköp, oavsett värde, som görs till följd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med e-faktura. Det innebär att ni som leverantör ska sända faktura till oss i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0, såvida inte annat format överenskommits, t ex Svefaktura 1.0. Observera att PDF-faktura inte är ett godkänt format.

Fakturans innehåll

Referensnummer

Referensnummer ska alltid anges på fakturan. Referensen är viktig för att veta vilken enhet som ska hantera fakturan.

Huvudregeln är att referensnumret består av sju positioner motsvarande beställande enhets sjusiffriga ansvarsnummer. En giltig referens innehåller inga mellanslag, kommatecken eller liknande. Enbart referensnumret får stå i avsett fält för referens, d v s det får inte åtföljas av t ex namn i samma fält. På elektroniska fakturor är det viktigt att referensnumret är angivet i avsett fält enligt gällande standard.

Järfälla Kommun har automatisk referenskontroll på e-fakturor i andra format än PEPPOL.

Avtals-/Diarienummer

Om fakturan hör till ett avtal ska diarienummer eller avtalsnummer tydligt framgå på fakturan i avsett fält.

Övriga uppgifter

En faktura ska förutom ovan innehålla ett antal olika uppgifter såsom juridiskt namn, organisationsnummer, vad den avser mm. Mer information om vad en faktura ska innehålla finns på skatteverket.

Elektronisk faktura

Standard PEPPOL BIS Billing 3.0

 • PEPPOL-ID: 0007:2120000043
 • Referensnummer ska anges under <cbc:BuyerReference> i XML-filen vilket motsvarar Beställarreferens.
  • Avtals-/diarienummer ska anges under
   <cac:ContractDocumentReference>
   <cbc:ID>DNR KST 2020/153</cbc:ID>
   </cac:ContractDocumentReference>

Standard SVE-faktura 1.0

 • GLN/Parts-id: 7381037000007Momsregnr SE212000004301
 • Referensnummer ska anges under <RequisitionistDocumentReference> i XML-filen vilket motsvarar Beställarreferens.
 • Avtals-/diarienummer ska anges under

<AdditionalDocumentReference>
<cac:ID identificationSchemeID=”CT”
identificationSchemeAgencyName=”SFTI”>DNR KST 2020/153</cac:ID>
</AdditionalDocumentReference>

Ni som inte e-fakturerar idag:

Om ni har ett affärssystem:

Det finns ofta möjligheter att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Via vår VAN-operatör InExchange finns möjlighet till kostnadsfri webbregistrering för upp till 100 fakturor per år. Kontakta InExchange för mer information på info@inexchange.se

Pappersfaktura:

I de fall en faktura är i pappersformat ska den vara ställd till nedanstående fakturaadress. Det kan
t ex gälla fakturor avseende avtal från upphandlingar gjorda före 1 april 2019. Observera att referensnummer ska finnas angivet på fakturan.

Fakturaadress

Järfälla kommun
Fakturacentralen
Box 75
177 22 Järfälla

Betalningsvillkor

Kommunen tillämpar betalnings­villkoret 30 dagar efter ankomstdag. Leverantören ska beakta bankfria betalningsdagar vid beräkning av fakturans förfallodag. Ankomstdatum till kommunens system och fakturadatum ska vara samma. Fak­turering får endast ske i efter­skott. Betalningsvillkor ska framgå av avtal eller meddelas vid beställning. Fakturerings­avgift eller andra administrativa avgifter accepteras inte.

Kontakta oss:

Via e-post:

8600@jarfalla.se

För mer information om e-faktura: www.digg.se www.sfti.se och www.skl.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp