Innehåll

Digital vattenmätare

Vi kommer att byta ut samtliga vattenmätare i Järfälla till digitala mätare med fjärravläsning. Vi kommer att vara klara 2023 med alla mätarbyten. Bytet innebär att du inte behöver lämna in din mätarställning manuellt.


Istället kommer vi att hämta in ditt mätvärde var tredje månad innan vattenfakturan skickas ut. Det betyder att du kommer debiteras för exakt förbrukning och inte förväntad förbrukning baserad på tidigare års avläsning. Mätarställningen hämtas in via en elektronisk ultraljudsvattenmätare med inbyggd radiosändare. Totalt ska 11 000 mätare bytas. Vi kommer att byta cirka 2500 mätare per år.

Mätaren är batteridriven med batterier som har en livslängd på 16 år, och kommer att bytas var tionde år.

Du blir kontaktad i god tid innan bytet

Du kommer att få ett brev innan vi kommer till ert område. Brevet innehåller information om vad du behöver tänka på innan bytet. En till fyra veckor innan besöket kommer ett tidsbokningskort i din brevlåda med namn och telefonnummer till installatören, så att ni på ett enkelt sätt kan komma överens om en ny tid ifall den föreslagna tiden inte passar.

Installation av vatten­mätare

Vatten­mätaren måste vara fast monterad i en konsol. För att underlätta vid bytet måste det finnas gott om plats runt vatten­mätaren.

Här kan du läsa mer om hur vatten­mätaren ska install­eras Pdf, 274 kB.

Frågor och svar

Hur hanterar ni mina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in för att kommunens VA-avdelning ska kunna hantera, administrera och fakturera för de tjänster inom VA-området som kommunen enligt lagar och föreskrifter (till exempel miljöbalken och ABVA) är skyldig att utföra. Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse.

Inför bytet till digitala vattenmätare har överväganden gjorts utifrån integritetsperspektiv och ett antal åtgärder har vidtagits för att skydda personuppgifter, såsom kryptering, begränsning av behörigheter till avläsningssystemet och loggning av användare i systemet. Kommunen övervakar inte enskilda hushålls vattenförbrukning på detaljnivå. VA-avdelningen gör en regelbunden avläsning av vattenmätarna var tredje månad, inför debitering av brukarna.

Därutöver finns varningssystem som larmar vid större avvikelser. Läckagelarm finns för den enskilda mätaren och då ser fastighetsägaren larmet i vattenmätaren. När VA-avdelningen tar hem avläsningen får även VA-avdelningen samma larm. VA-avdelningen har möjlighet att hjälpa fastighetsägare att ta fram detaljloggning av vattenförbrukningen genom att koppla ett avläsningsinstrument till vattenmätaren. Detta görs endast på begäran från fastighetsägaren. Vid avvikelser görs annars inte några kontroller för att identifiera enskilda fastigheter eller brukare i syfte att hitta en avvikelses ursprung, utan kommunen är endast intresserad av avvikelser på områdesnivå, för att hitta läckor och andra fel som behöver åtgärdas på ledningsnätet.

Personuppgifter som inhämtas via kommunens vattenmätare kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES.

Här kan du läsa mer om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter.

Som fastighetsägare, vad bör jag göra innan bytet?

  • Du som fastighetsägare ska se till att det finns fungerande avstängningsventiler på båda sidor om vattenmätaren så att vattnet går att stänga av. Ventilerna ska gå lätt att manövrera helt. Om någon av ventil inte stängs helt så ska den bytas ut innan vattenmätarbytet (kugghjulen ska stå still när ventilerna är avstängda, pröva en i taget.)
  • Vattenmätaren bör vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen. Vattenmätarkonsolen ska vara horisontellt monterad.
  • Rör eller kopplingar skall ej vara angripna av rost.
  • Mätare och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om de får plats en hink under mätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid mätarbyte.

Vem kommer och byter mätaren?

Hydrostandard och Veolia genomför besiktning av mätarplats och installation av fjärravlästa vattenmätare på uppdrag av Järfälla. De kommer att åka i sina bilar, bära kläder med deras logotyp och kunna legitimera sig.

Måste jag vara hemma när mätaren ska bytas?

Ja, det behöver finnas en vuxen hemma under besöket som kan visa var vatten­mätaren finns samt delta vid besiktningen av mätarplatsen. Räkna med att besöket tar upp till en timme. En till fyra veckor innan besöket kommer ett tidsbokningskort i din brevlåda med namn och telefonnummer till installatören, så att ni på ett enkelt sätt kan komma överens om en ny tid ifall den föreslagna tiden inte passar.

Avger mätaren farlig strålning?

Den fjärravlästa mätaren är CE-märkt och överensstämmer med alla europeiska och nationella krav för elektromagnetisk strålning. Dessutom visar oberoende studier att strålningen från den fjärravlästa mätaren ligger under gällande gränsvärden som definierats av den oberoende organisationen ICNIRP, Internation Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

När mätaren skickar data är sändningseffekten max 25 mW. I jämförelse har en mobiltelefon en sändningseffekt på upp till 2 000 mW.

Vad händer om jag inte har ersatt ventil LK580 till bytet av mätare?

Då debiteras du 1580 kronor i återbesöksavgift. Då ventilen ej är godkänd och det är stor risk för läckage kan vi inte byta vattenmätare förrän ventilen är bytt. Vattenavstängningen är gratis om du kontaktar servicecenter för avstängning i samband med byte av ventil LK580.

Se bild på ventil LK580

Varför byter Järfälla till digitala mätare?

Det finns många fördelar med dessa fjärravlästa vattenmätare.

  • Som kund behöver du inte längre läsa av och rapportera in mätarställningen när du fått din digitala vattenmätare installerad.
  • Vi hämtar in mätarvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler och du faktureras för din faktiska förbrukning och inte uppskattad förbrukning som tidigare.
  • Möjlighet till läckagelarm via infokoder på displayen – här kan man spara pengar och vi vatten, vinnaren är ju även miljön.

Kan jag få ha kvar den gamla mätaren?

Det krävs dispens för att få ha kvar den gamla mätaren. Villkoren för dispens är inte fastställda än. Ansökan ska dock inte göras innan du fått information via brev om att vi snart är i ditt område och utför byten.

Hur ofta läser kommunen av min nya mätare?

Vattenmätarna läses av i samband med fakturering, det vill säga en gång i kvartalet.

Vad betyder de olika koderna på den nya mätaren?

Dessa koder indikerar en extra ordinär vattenförbrukning. Vid leverans är mätaren förinställd med larmkoder så mätaren känner av om något inte stämmer med dessa inställningar. Varje mätare är inställd för var den ska sitta. Ett flerbostadshus har helt andra inställningar än en villa.

Leak: Vattnet har ej varit stilla en timme under det senaste dygnet. Detta kan vara ett tecken på läckage till exempel rinnande toalett. Denna infokod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar. I detta fall när vattnet stått stilla en timme.

Burst: Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på ett rörbrott. Denna infokod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar. Denna försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå.

Dry: Mätaren är ej vattenfylld. Denna infokod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar, i detta fall när mätaren känner att det finns vatten i mätaren och ej längre är tom.

Reverse: Vattnet flödar genom mätaren i fel riktning. Denna infokod försvinner från displayen när händelsen som aktiverat infokoden ej längre existerar. I detta fall när vattnet flödar åt rätt riktning.

Tamper: Försök till åverkan på mätare. Någon har försökt förstöra den. Den är ej längre godkänd för debitering. Denna infokod försvinner inte från displayen utan visar att till exempel försök till att öppna mätaren gjorts. Denna mätare måste bytas ut.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp