Innehåll

Utman­ings­rätt

Utmaningsför­farandet innebär att den som anser sig kunna driva en viss verksamhet billigare och/eller bättre än kommunen kan "utmana" kommunen genom att lämna in en begäran om detta. Därefter beslutar kommunen om huru­vida konkurrens­för­farande genom upp­handling ska ske.

Syftet med utmanings­för­farandet är att låta pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitets­mässigt. Tanken är att anställda och företag kan bidra till att utforma nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på. Med kommunal verksamhet avses sådan verksamhet som kommunen driver med egen anställd personal.

För mer information

Konkurrenspolicy Pdf, 45.7 kB.

Riktlinjer för konkurrens­förfarande Pdf, 85.8 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp