Innehåll

Varu­skyltning och gatu­pratare

Om du vill använda platsen utanför din butik eller restaurang för varu­skyltning eller för att sätta ut mindre reklam­skylt måste du ha tillstånd från polisen om marken är offentlig plats.

Allmänna anvisningar skyltvaror och skyltar Pdf, 143.3 kB.

Järfälla kommuns skyltprogram Pdf, 10.2 MB.

Bedömning av lämplighet görs utifrån trafik­säkerhet, allmän ordning och tillgäng­lighet.

Polismyndigheten ger tillstånd som inkluderar kommunens yttrande och anvisningar.

Placering

  • En skylt med storleken cirka 1 x 1 meter placeras helt intill husfasad.
  • Varuskyltning utanför butik är 1 x 3 meter.

Kostnad

Markhyra debiteras från kommunen enligt en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. För reklamskylt är avgiften 201 kr per skylt och månad. För varuskyltning är avgiften 159 kr per kvadratmeter och månad.

Mindre reklam

Vid uppsättning av mindre reklam hänvisar vi till kommunens anslagstavlor. Bygglov och polistillstånd behövs för reklamskyltar. Kommunen är restriktiv med att ge tillstånd för reklam.

Ej kommunal mark

Är det fastighets­mark/kvarters­mark gäller fastighets­ägarens tillstånd.  

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp