Innehåll

Integra­tions­arbetet i Järfälla

I Järfälla kommun arbetar vi aktivt med integration och mot­tagande av nyanlända och asylsökande. Arbetet sker både inom kommunen och i tillsammans med andra organisationer och företag.

Aktuell information

Kommunen och andra aktörer anordnar en mängd aktiviteter för nyanlända och asylsökande.

Läs mer om aktiviteter för nyanlända och asylsökande

Du kan också följa oss på FacebookNy i Järfälla (för dig som är ny i Sverige eller dig som är intresserad av att delta i aktiviteter för nyanlända) eller Integration Järfälla  (för dig som är intresserad av integrationsfrågor).

Är du ny i Järfälla?

Kommunen ansvarar för att nyanlända personer får samhällsorientering, svenskundervisning och annan kommunal service.

Du som nyligen har kommit hit är välkommen att läsa mer här:

Ny i Sverige

Inkludering och arbetet mot segregation

Järfälla kommun strävar efter att alla invånare ska få likvärdig service och goda livsvillkor oavsett var i kommunen de bor. Idag finns det skillnader i livsvillkor mellan olika bostadsområden. När våra livsvillkor är likvärdiga får alla möjlighet till en god uppväxt, en passande bostad, utbildning, fritidsaktiviteter, försörjning och arbete. Här kan du läsa mer om vårt arbete för inkludering och för att motverka segregation.

Mer om inkludering och arbetet mot segregation

Så kan du hjälpa till i integrationsarbetet

Alla kan vara med och bidra i integrationsarbetet. Tillsammans med privatpersoner, civilsamhället och näringslivet välkomnar vi våra nya medborgare till Järfälla.

Läs mer hur du som privatperson, förening, trossamfund eller företag kan hjälpa till:

Så kan du hjälpa till i integrationsarbetet

Kontakta oss

Har du frågor kring integration och mottagande kan du kontakta oss:

hallbarhet@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp