Innehåll

Rapport­era in ven­til LK580 till kom­munen

Om du har avstäng­nings­ventil LK580 ska du meddela detta till kommunen. Det är du som fastighets­ägare som ansvarar för och bekostar bytet av ventilerna, men arbetet ska sam­ordnas med kom­munen som måste stänga av vattnet in till huset i samband med bytet.

Kommunen har inte möjlighet att rekommendera något företag och frågor rörande ventiler och konsoler ställs till rörmokaren. Kommunen rekommenderar att det finns en justerbar konsol, inför framtida vatten­mätarbyten.

Se bild på ventil LK580

Opålitliga ventiler

Kommunen har blivit upp­märksammad på att av­stängnings­ventilerna LK580 är opålitlig och kan orsaka vatten­skador.

Om ventilerna vid vatten­mätaren är märkt med LK580 måste de bytas ut. Det är stor risk att de går sönder vilket kan orsaka vatten­skador. Observera att konsol och avstängnings­ventil byts samtidigt.

Samordna med din förening eller grannar

Samordningen innebär att du meddelar kommunen, minst 14 dagar i förväg, när du har gjort upp med en rörmokare om att göra bytet av av­stängnings­ventiler och vatten­mätar­konsol. Kommunen stänger av vattnet till fastigheten.

Flera fastighets­ägare kan gå samman och göra bytet samtidigt. Samordningen här betyder att de kan, innan något arbete påbörjas, begära pris från kommunen an­gående samordnad avstäng­ning, återmontering och plombering av vattenmätarna och påsläpp av vattnet.

Kommunen stänger inte av vattnet till fastigheterna på kvällar eller helger om det inte har uppstått en akut situation.

Kommunen plomberar och monterar vatten­mätaren

När bytet av avstängnings­ventiler och konsol är klart monterar och plomberar kommunen vatten­mätaren för att sedan släppa på vattnet igen. Kostnaden för av­stängning, åter­montering av vatten­mätaren och påsläpp av vattnet bekostas av fastighets­ägaren.

Frågor och svar om LK580

Checklista inför bytet av ventilen

  • Plombering av vatten­mätaren och öppning av kommunens servis­ventil, 1580 kr inklusive moms. (Observera att om ventilen är av modellen LK580 står kommunen för kostnad vid avstängning och påsläpp av vatten).
  • Kostnad för byte av avstängnings­ventiler och mätar­konsol får du från den VVS-montör du väljer att anlita.
  • Du kontaktar en VVS-montör för byte av avstängnings­ventiler och mätarkonsolen.
  • En av kopplingarna i den nya mätarkonsolen bör vara justerbar så att det blir enkelt att byta vattenmätaren när den i framtiden ska bytas. Konsolen ska passa för 2,5 m3 vattenmätare som är antingen 190 mm eller 220 mm långa.
  • Du eller den VVS-montör du anlitar samordnar med kommunen för att stänga av och öppna vattnet till din fastighet samt plombering av vattenmätaren. Hör av dig minst 14 dagar i förväg.
  • Du som delar vattenservis med flera av dina grannar ska meddela dessa att du behöver stänga av vattnet i samband med bytet.
  • En separat backventil behöver inte monteras vid vattenmätaren eftersom kommunen från och med år 1997 monterar in en back­ventil i vattenmätaren samband med mätarbytena.
  • Om du går ihop med några grannar kan det finnas möjlighet att kostnaden för bytet blir lägre än om du ensam gör bytet.

Kommer kommunen och byter min ventil om den är en LK580?

Nej, kommunen byter inte ventilerna, det är fastighets­ägarens ansvar men du behöver kontakta kommunen för att beställa avstängning av vattnet som går in till huset.

Jag har inte denna ventil utan det står en annan siffra på ventilen, ska jag rapportera det?

Nej, du behöver inte rapportera in att du har en annan ventil än LK580. 

Hur farlig är ventilen?

Ventilen är inte farlig så länge man inte rör på den och sprinten fortfarande är kvar. Om du vrider på ventilen kan den sprint som sitter och låser ventilen gå sönder och ett läckage uppstår. Så rör inte ventilen förrän du planerar att byta ut ventilen och har bokat möte med en rörmokare och en avstäng­ning av inkommande vatten av kommunen.

Jag kan inte motionera min ventil, den är inte en LK580?

Har du problem med dina ventiler som är av annat slag än LK580 bör du kontakta en rörmokare för eventuellt byte av dem. Kommunen kommer inte ut och kollar av dina ventiler.

Jag har svårt att se om det är en LK580?

Be en anhörig eller granne om hjälp för att kontrollera din ventil, kommunen kommer inte ut och tittar på din ventil.

Jag har en LK580, är det fler i mitt område som har det?

Handläggaren ser över registreringarna och är det en förening där fler har denna typ av ventil kommer vi med­dela dem det.

Hur mycket kommer det att kosta att byta ventilerna?

Det beror på vilken firma som anlitas och kan variera mellan dem, kontakta olika firmor för offert. Kostnaden beror även på hur ventilerna sitter.

ROT-avdrag kan inte användas om endast konsolen byts ut, utan endast i samband med byggarbete. För fastighets­specifik information hänvisas dessa frågor till skatte­verket www.skatteverket.se eller till deras telefon, skatte­upplysningen 0771–567 567.

Kan kommunen se om jag har en LK580?

Nej, kommunen kan inte se det.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp