Innehåll

Kvalitet och ut­veckling

Järfälla kommuns kvalitets­arbete ska säkerställa att skolorna uppfyller de kommunala och statliga målen på ett effektivt sätt och se till att eventuella kvalitets­brister upp­märksammas. Ett systematiskt kva­litets­arbete är också ett sätt att ta tillvara utvecklings­möjlig­heter.

Verksamhets­ansvaret på området barn- och utbildning är förenat med stora krav på olika resultat- och kvalitets­redovisningar. Varje år görs till exempel en attityd­under­sökning (tidigare kvalitets­undersökning), där elever och föräldrar får möjlighet att tycka till om förskolan och skolan i Järfälla kommun.

Alla förskolor, pedagogisk omsorg och grundskolor skriver också en årlig kvalitets­redovisning, som visar hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättrings­arbetet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp