Gå direkt till sidans innehåll

Suomeksi

Järfälla on suomen kielen hallintoalue. Näille sivuille olemme keränneet ajankohtaista tietoa suomeksi Järfällan kunnan tarjoamista palveluista. Tervetuloa Järfällaan!

Korona

Järfällan kunta seuraa tarkkaavaisesti tilannetta ja olemme yhteistyössä muiden alueella olevien vastuullisten toimijoiden kanssa ja seuraamme Kansanterveysviraston (Folkhälsomyndigheten) suosituksia.

Lisätietoa suomeksi miten suojaat itseäsi ja muita Covid-19 tartunnalta

Hautaus

Kun menetät omaisena tai ystävänä jonkun läheisen, tunnet surua ja kaipausta, mutta joudut ratkaisemaan myös käytännön kysymyksiä, kuten hautaus, perunkirjoitus tai kuolinpesäilmoitus.

Ruotsin kirkko vastaa hautaustoiminnasta Järfällan kunnassa. Se tarkoittaa, että kaikilla asukkailla on uskontoon ja elämänkatsomukseen katsomatta oikeus samaan hyvän hautauspalveluun.

Ruotsin kirkko vastaa kaikkien Ruotsin kansalaisten hautaustoiminnasta riippumatta siitä, mihin uskonto- tai kirkkokuntaan vainaja kuuluu. Tämä on voimassa, vaikka vainaja ei olisikaan kuulunut mihinkään kirkko- tai uskontokuntaan. Lääninhallitukselta voi hakea lupaa vainajan tuhkan levittämiseen.

Lisää tietoa suomeksi löytyy sivulta: http://www.begravningijarfalla.se/


Hautausasiamies

Hautausasiamiehen tehtävänä on:

Valvoa Ruotsin kirkkoon (Svenska kyrkan) kuulumattomien etuja.
Vahvistaa tai hylätä Ruotsin kirkon ehdotus hautausmaksusta.
Hautausasiamiehen määrää kunnan ehdotuksen perusteella lääninhallitus.

Ota yhteys palvelukeskukseen lisätietojen saamiseksi siitä, kuka on Järfällan hautausasiamies.

Ruotsin kirkko
Ruotsin kirkon Järfällan seurakunnan yhteystiedot:
Puhelin, vaihde: 08-580 218 00
Käyntiosoite: Järfälla kyrkas församlingshem (Järfällan kirkon seurakuntakoti), Kyrkvägen 8, Barkarby


Hautausavustus
Jos kuolinpesän varat eivät riitä yksinkertaiseen hautaukseen, on mahdollista hakea sosiaalipalvelulain mukaista taloudellista tukea sosiaalipalvelusta.

Hautauskulut ovat priorisoituja kuluja, ja ne maksetaan aina ensisijaisina kuluina. Sen vuoksi on tärkeää, ettei mitään laskuja makseta ennen kuin kuolinpesäilmoitus on tehty.

Siinä tapauksessa, että kuolinpesällä ei ole mitään varoja tai siltä puuttuu osittain varoja hautauksen järjestämiseksi, hautauksen järjestäjä voi hakea taloudellista avustusta sosiaalipalvelulta yksinkertaista hautausta ja hautakiveä varten. Hakemus taloudellisesta avustuksesta tulee jättää ennen kuin hautaus tilataan hautaustoimistolta.

Ota yhteys kunnan palvelukeskukseen, puh. 08-580 285 00 (äänitaajuusvalinta 1) avun saamiseksi.


Hautausmaksu
Järfällassa menee 0,246 äyriä verokruunusta hautausmaksuun. Maksuun sisältyy:

Hautapaikka tai vastaava 25 vuoden ajan
Hautaaminen, mukaan lukien haudan avaus
Avatun haudan täyttö ja kuntoon asettaminen
Tietyt kuljetukset
Polttohautaus
Tomumajan paikallinen säilytys ja näyttö
Hautausseremoniatilat ilman uskonnollisia symboleja
Hautapaikkojen ja hautaustoimintaan käytettävien toimitilojen hoitokulut

Hautausseremonia ilman uskonnollisia symboleja
Niiden, jotka eivät kuulu mihinkään kristilliseen yhteisöön, hautapaikat tulee olla käytettävissä hyväksyttävän etäisyyden sisällä. Görvälnin Pilgrimskapellet on Järfällan hautausseremoniapaikka ilman uskonnollisia symboleita. Toivomukset muista paikoista tulee jättää kirkkohallinnolle.

Osoite: Pilgrimskapellet, Mälarvägen 10, Järfälla.


Kunnan vastuu kuolemantapauksissa
Kuolemantapausten yhteydessä kunnalla on hautauslain ja perintökaaren mukaan joissakin tapauksissa vastuu hautauksen tilaamisesta, kuolinpesän hallinnoinnista, kuolinpesäilmoituksen tekemisestä ja taloudellisen avun antamisesta hautauskustannuksia varten.


Hautauksen tilaaminen ja kuolinpesän hallinnointi
Kun joku on kuollut, eikä ole olemassa omaisia tai muita läheisiä, jotka voisivat vastata hautauksen tilaamisesta, tulee kunnan vastata tästä. Kunnalla on myös tietyissä tapauksissa äärimmäinen vastuu kuolinpesän hallinnoinnista, kunnes kuolinpesän osakas tai osakkaita on löydetty.

Kuolinpesäilmoitus
Kun kuolinpesässä kuolinpäivänä olleet varat riittävät vain hautaukseen ja muihin kuolemantapauksen aiheuttamiin kuluihin, on mahdollista saada kunnalta päätös kuolinpesäilmoituksesta.

Lomakkeet

Liitteet

  1. Viimeksi muutettu: 2018-12-19 17.13 • Koko: 159.5 kB

  2. Viimeksi muutettu: 2018-12-19 17.13 • Koko: 498 kB

Senast uppdaterad: 2018-12-19

Upp