Innehåll

Arbets­marknads­enheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder vägledning och stöd för dig som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via arbetsförmedlingen, försäkringskassa eller socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Målsättningen är att du som arbetssökande ska bli självförsörjande.

Vilka är AME?

På arbetsmarknadsenheten (AME) hjälper experter till med jobbmatchning och arbetsprövning för unga och vuxna som behöver och stöd. AME är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialförvaltningen. Enheten arbetar med att se till att arbetssökande och arbetsgivare i Stockholmsområdet får kontakt. Målet är att så många som möjligt ska få jobb och kunna försörja sig själva.

De huvudsakliga uppgifterna är att stödja:

 • den enskilde individen i syfte att stärka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden
 • långtids­arbetslösa
 • nyanlända
 • personer som får ekonomiskt bistånd
 • samt samordnar kommunens arbetsmarknads­politiska och arbetsbefrämjande åtgärder

Våra insatser:

 • Jobbsökeri
 • Jobbmatchning
 • Arbetsprövning/arbets­träning/förstärkt arbetsträning
 • Praktik
 • Coachning
 • Språkpraktik
 • Sysselsättning
 • OSA – Offentligt skyddat arbete
 • Sommarjobb
 • Vägledning och stöd mot anställningarna

Egna verksamheter

Arbetsmarknadsenheten har flera egna verksamheter runt om i kommunen. Här finns det möjlighet till extra träning i det svenska språket samt utifrån din egen arbetsförmåga och intresse få arbetsuppgifter där du kan bidra med din kompetens. Här får du möjlighet att utvecklas socialt, träna på samarbets­förmågan samt får erfarenhet av att jobba på uppdrag från uppdragsgivare. Vi samarbetar med flera olika aktörer, exempelvis Järfälla hus, Emmaus och Röda Korset. Mer information om våra verksamheter finns att läsa nedan.

Transportgruppen

Deltagarna får lära sig att ha hand om kontorsflyttningar, flyttningar inom skola, förskola och äldreboende.
Transportgruppen kan även hjälpa till med montering och demontering av möbler på kommunala verksamheter.

Återbruka

På Återbruka hämtar, lagar och renoverars begagnade möbler och prylar från kommunala verksamheter. Möblerna återanvänds sedan hos behövande verksamheter istället för att köpa nytt.- ett klimatsmart och miljöinriktat arbete.

Sportotek

På Sportoteket lånar vi ut gratis sport- och fritids­utrustning. Målet är att öka Järfälla­bors hälsofrämjande sportaktiviteter eftersom vi tror att idrott förenar människor och bidrar till både gemenskap och rörelse.

Läs mer om sportoteket

Sommarjobb

Sommarjobb är en kommunal satsning med syftet att ge ungdomar i åldrarna 16-19 år ett meningsfullt och avlönat jobb under sommarledigheten, som en introduktion till arbetslivet. Ett första jobb som både är lärorikt och en viktig erfarenhet.

Läs mer om sommarjobb

Hitta hit

Arbetsmarknadsenheten
Kompetenscentrum
17780 Järfälla

Besöksadress:

Mjölnarvägen 6, entréplan (anmäl dig i receptionen).

Visa på karta

08-580 282 24 (Växel)

Öppettider:

Mån - Tors: 8.30-16.00 (lunchstängt mellan 12.00-12.45).

Fre: 8.30-15.00

För att nå en medarbetare på AME via mail, maila till förnamn.efternamn@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp