Gå direkt till sidans innehåll

Arbets­marknads­enheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) i Järfälla har mål­sättningen att arbeta för att verka och agera för arbets­sökandes möjligheter att bli självförsörjande.

Arbetsmarknadsenheten har ett nära samarbete med kommunens Individ och Familjeomsorg (IFO) samt Arbets­förmedlingen. Arbetssättet på AME är lösningsfokuserat, man utgår från individens styrkor och vill successivt lyssna, stötta och uppmuntra personens egna motivationskrafter och förmågor till att bemöta arbets­marknadens krav och förväntningar.

Varför finns AME?

Enhetens huvudsakliga uppgift är att stödja den enskilde individen i syfte att stärka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden, samordnar kommunens arbetsmarknads­politiska och arbetsbefrämjande åtgärder gällande ungdomar, långtids­arbetslösa, nyanlända samt personer som uppbär ekonomiskt bistånd.

AME erbjuder arbetsträning, coachning, förstärkt arbetsträning, språkpraktik, sysselsättning, vägledning och stöd mot reguljära anställningar. Arbetet sker i samarbete med arbetsförmedling, social förvaltning samt övriga samarbets­partners inom såväl offentlig som privat sektor.

Vad kan arbetsgivare ha för nytta av AME?

Arbetsmarknadsenheten har lång erfarenhet av att samarbeta med företag, föreningar och kommunala arbetsgivare kring praktik, anställningar och olika projekt för arbetssökande. Vi kan bli en engagerad och värdefull samarbets­partner för just dig för att hjälpa ditt företag inom ramen för socialt företagsansvar hitta lämpliga och kompetenta arbetssökande.

Insatser på AME

 • Jobbsökeri
 • Jobbmatchning
 • Coachning
 • Praktik
 • Arbetsprövning/arbets­träning/förstärkt arbetsträning
 • OSA – Offentligt skyddat arbete
 • Sommarjobb
 • PRAO anskaffningen

Verksamheterna inom AME

 • Cykelverkstad
 • Syateljé
 • Transportgruppen
 • Gröna Jobb
 • Återbruka
 • Trygghetsvärdar
 • Sportotek

Cykelverkstad

Vi reparerar och renoverar begagnade cyklar och utrustar dem så att det blir säkra att använda i trafiken. Cyklarna sedan göras till lånecyklar för medarbetare inom Järfälla kommun eller skänkas bort till bl.a. individer och familjer med mycket låga inkomster. Här får du använda din förmåga att lösa problem och färdighetsträna din manuella finger­färdighet kring hanterandet av verktyg kopplat till detta typ av arbete.

Här utvecklas du socialt och i samarbets­förmåga som individ och grupp och av att jobba på uppdrag från uppdragsgivare.

Syateljé

I syateljén skapar vi produkter av återvunnet tyg, mycket av materialet vi använder kommer ifrån Röda Korset. Vi syr väskor, förkläden, gardiner, stickar och virkar. Här får du lära dig olika hantverkstekniker, allt från sömnadsteknik på symaskin och genom manuellt arbete såsom sticka, virka och brodera.

Här utvecklas du socialt och i samarbetsförmåga som individ och grupp och av att jobba på uppdrag från uppdragsgivare.

Transportgruppen

Deltagarna får lära sig att ha hand om kontorsflyttningar, flyttningar inom skola, förskola och äldreboende.
Transportgruppen kan även hjälpa till med att sätta upp hyllor och tavlor i kommunen. Arbetsuppgifterna inom transportgruppen kan, när man arbetar med logistikarbete, variera väldigt mycket.

Här färdighetstränas logistikplanering, kundbemötande och flexibilitet.

Gröna Jobb

Diverse trädgårds- och städarbete. Städa och plocka skräp samt att rensa naturområden från skräp och skrot som slängs i naturen. Skötsel, ren­hållning av parker och skolområde under sommaren. På vintertid fri- och rengör de skyltar och tavlor som täcks av snö och smuts.

Här kan du lära dig att använda allt från enklare städutrustning till gräs­klippare, trimmers, häcksaxar och motorsågar.

Återbruka

Arbetsmarknadsenheten hämta, laga och förädla samt lägga upp annonserna av kommunens begagnade möbler och prylar som vissa arbetsplatserna vill söka efter eller andra inte har användning för.

Här ser till att sakerna kommer till nytta igen man lära sig mer om sortering och återvinning. Kommunens återbruk av möbler - Ett klimatsmart och miljöinriktat arbete.

Trygghetsvärdar

Trygghetsvärdar Järfälla arbets­uppgifter är att fungera som trygga vuxna i en otrygg miljö samt att uppmärksamma invånare under kvällar, nätter och helger som är i behov av stöd och hjälp. I vissa fall arbeta med att länka vidare till andra insatser. Samarbetar med andra aktörer såsom socialtjänsten, polisen, vaktbolag och andra fältarbetare.

Läs mer om våra trygghetsvärdar

Sportotek

Sportotek verksamhet ägnas åt gratis utlåning av sport- och fritids­utrustning. Målet är att öka Järfälla­bors hälsofrämjande sportaktiviteter eftersom vi tror att idrott förenar människor och bidrar till gemenskap och rörelse.

Här kan du utveckla din servicekänsla och ditt ordningssinne.

Läs mer om sportoteket

Sommarjobb

Sommarjobb är en kommunal satsning med syftet att ge ungdomar i åldrarna 16-19 år en meningsfull och avlönad sysselsättning som en introduktion i arbetslivet som anordnas under sommarledigheten. Ett första jobb som är lärorikt och viktig erfarenhet.

Läs mer om sommarjobb

Prao

Syftet med praktiken är att eleverna ska få en ökad kunskap om olika arbetsplatser och yrken. Få en inblick i arbetslivet och deras möjligheter och krav. Praon kan också starta funderingar kring vad man själv vill göra i framtiden.

Kontakt

Arbetsmarknadsenheten
Kompetenscentrum
17780 Järfälla

Växel: 08-580 284 10

Besöksadress

Mjölnarvägen 6, entréplan

Visa på karta

Anmäl dig i receptionen.

Öppettider

Måndag - Torsdag: 8.00-16.30 (lunchstängt 12.00-12.45)
Fredagar: 8.00-15.00

För att nå en medarbetare på AME via mail, maila till förnamn.efternamn@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp