Innehåll

Arbets­marknads­enheten

Arbetsmarknadsenheten (AME) erbjuder vägledning och stöd för dig som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Du kommer till oss via arbetsförmedlingen, försäkringskassa eller socialförvaltningens individ- och familjeomsorg. Målsättningen är att du som arbetssökande ska bli självförsörjande.

Har du ett företag i Järfälla? Samarbeta med oss!

Arbetsmarknadsenheten har lång erfarenhet av att samarbeta med företag, föreningar och kommunala arbetsgivare kring praktik, anställningar och olika projekt för arbetssökande. Vi kan bli en värdefull samarbets­partner för just ditt företag, inom ramen för socialt företagsansvar att hitta lämpliga och kompetenta arbetssökande. Tillsammans skapar vi fler jobbmöjligheter!

Kontakta Abbas Hamadé, enhetschef på AME för mer information:

08-580 284 04

Abbas.Hamade@jarfalla.se

Vilka är AME?

På arbetsmarknadsenheten (AME) hjälper experter till med jobbmatchning och arbetsprövning för unga och vuxna som behöver och stöd. AME är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och socialförvaltningen. Enheten arbetar med att se till att arbetssökande och arbetsgivare i Stockholmsområdet får kontakt. Målet är att så många som möjligt ska få jobb och kunna försörja sig själva.

De huvudsakliga uppgifterna är att stödja:

 • den enskilde individen i syfte att stärka möjligheten till inträde på arbetsmarknaden
 • långtids­arbetslösa
 • nyanlända
 • personer som får ekonomiskt bistånd
 • samt samordnar kommunens arbetsmarknads­politiska och arbetsbefrämjande åtgärder

Våra insatser:

 • Jobbsökeri
 • Jobbmatchning
 • Arbetsprövning/arbets­träning/förstärkt arbetsträning
 • Praktik
 • Coachning
 • Språkpraktik
 • Sysselsättning
 • OSA – Offentligt skyddat arbete
 • Sommarjobb
 • Vägledning och stöd mot anställningarna

Egna verksamheter

Arbetsmarknadsenheten har flera egna verksamheter runt om i kommunen. Här finns det möjlighet till extra träning i det svenska språket samt utifrån din egen arbetsförmåga och intresse få arbetsuppgifter där du kan bidra med din kompetens. Här får du möjlighet att utvecklas socialt, träna på samarbets­förmågan samt får erfarenhet av att jobba på uppdrag från uppdragsgivare. Vi samarbetar med flera olika aktörer, exempelvis Järfälla hus, Emmaus och Röda Korset. Mer information om våra verksamheter finns att läsa nedan.

Cykelverkstad

Vi reparerar, renoverar och utrustar begagnade cyklar så att det blir säkra att använda i trafiken. Cyklarna används bl.a. som lånecyklar för medarbetare inom Järfälla kommun eller skänks bort till behövande personer och familjer.

Syateljé

I syateljén skapar vi produkter av återvunnet tyg, mestadels från Röda Korset. Vi syr väskor, förkläden, gardiner, stickar och virkar. När produkterna är klara skickas de tillbaka till Röda Korset - ett sätt att bidra till hållbarhet.

Transportgruppen

Deltagarna får lära sig att ha hand om kontorsflyttningar, flyttningar inom skola, förskola och äldreboende.
Transportgruppen kan även hjälpa till med montering och demontering av möbler på kommunala verksamheter.

Gröna Jobb

På Gröna Jobb utförs olika typer av trädgårds- och städarbete. Vi ser till att naturomården är fria från skräp och skrot och håller parker och skolområden rena. Under vintertid fri- och rengörs skyltar och tavlor som täcks av snö och smuts. Vi sandar även en del övergångsställen i kommunen.

Återbruka

På Återbruka hämtar, lagar och renoverars begagnade möbler och prylar från kommunala verksamheter. Möblerna återanvänds sedan hos behövande verksamheter istället för att köpa nytt.- ett klimatsmart och miljöinriktat arbete.

Trygghetsvärdar

Våra Trygghetsvärdar rör sig ute i kommunen när stora delen av samhället sover. De ser saker som annars inte uppmärksammas, alternativt upptäcks senare. På eftermiddagar, kvällar och nätter finns vi ute och bidrar till trygg­het för alla som bor här eller passerar förbi. Vi samarbetar med andra aktörer såsom socialtjänsten, polisen, vaktbolag och andra fältarbetare.

Läs mer om våra trygghetsvärdar

Sportotek

På Sportoteket lånar vi ut gratis sport- och fritids­utrustning. Målet är att öka Järfälla­bors hälsofrämjande sportaktiviteter eftersom vi tror att idrott förenar människor och bidrar till både gemenskap och rörelse.

Läs mer om sportoteket

Sommarjobb

Sommarjobb är en kommunal satsning med syftet att ge ungdomar i åldrarna 16-19 år ett meningsfullt och avlönat jobb under sommarledigheten, som en introduktion till arbetslivet. Ett första jobb som både är lärorikt och en viktig erfarenhet.

Läs mer om sommarjobb

Hitta hit

Arbetsmarknadsenheten
Kompetenscentrum
17780 Järfälla

Besöksadress:

Mjölnarvägen 6, entréplan (anmäl dig i receptionen).

Visa på karta

08-580 284 10 (Växel)

Öppettider:

Mån - Tors: 8.00-16.30 (lunchstängt mellan 12.00-12.45).

Fre: 8.00-15.00

För att nå en medarbetare på AME via mail, maila till förnamn.efternamn@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp