Innehåll
Tre elever står samlade i en miljö fylld av böcker.

Gymnas­ie­skola

Järfälla har ett brett utbud av gymnasie­utbildningar. Här finns en kommunal och en fristående gymnasie­skola. I Järfälla kan du som är elev fritt välja gymnasie­utbildning, det betyder att du också kan söka till någon annan kom­muns gymnasie­skola eller fristående gymnasie­skola.

Gymnasie­skolor i Järfälla

Följande gymnasie­skolor och program finns i Järfälla:

Järfälla gymnasium (kommunal gymnasieskola)

Högskoleförberedande program (Campus Barkarby)

 • Ekonomi­programmet, inriktning ekonomi
 • Ekonomi­programmet, inriktning juridik (HT23)
 • Estetiska programmet spets, inriktning illustration och grafisk formgivning (riks­rekryterande)
 • Naturvetenskaps­program­met, inriktning­ natur­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ beteende­vetenskap
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning­ samhälls­vetenskap
 • Teknikprogrammet, inriktning design och produktions­utveckling

Specialpedagogisk verksamhet

 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (SPV)
 • Teknikprogrammet inriktning informations- och mediateknik (SPV)

Yrkesprogram (Campus Jakobsberg)

 • Bygg- och anläggnings­programmet, inriktning husbyggnad
 • El- och energi­programmet, inrikt­ning elteknik
 • VVS- och fastighets­programmet, inriktning VVS

Introduktionsprogram (Campus Jakobsberg)

 • Programinriktat val
 • Språk­introduktion
 • Yrkes­introduktion
 • Individuellt alternativ

Idrottsprofil (HT23)

Tränar du aktivt och tävlar vid sidan om skolan? På Järfälla gymnasium kan du välja idrottsprofil inom sporterna:

 • Basket
 • Ishockey
 • Innebandy
 • Simning


Här kan du läsa mer om Järfälla gymnasium

Drottning Blankas Gymnasieskola Jakobsberg (fristående gymnasieskola)

 • Barn- och fritids­programmet, inriktning pedagogiskt arbete.
 • Försäljning och service (HT23)
 • Naturvetenskaps­programmet, inriktning natur­vetenskap.
 • Samhällsvetenskaps­programmet, inriktning samhälls­vetenskap.
 • Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap (HT23)
 • Vård- och omsorgs­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Barn- och fritids­programmet.
 • Programinriktat individ­uellt val mot Vård- och omsorgs­programmet.
 • Programinriktat individuellt val mot försäljning och service (HT23)
 • Yrkesintroduktion, mot Vård- och omsorgs­programmet.

Här kan du läsa mer om Drottning Blankas Gymnasieskola Jakobsberg

Under dina studier

Här hittar du praktisk information om studievägledning, utlandsstudier, försäkringar och annat som kan vara bra att känna till under din studietid.

Ekonomi och resor

Läsa på svenskt gymnasium utomlands

Modersmålsundervisning

Studieavbrott eller skolbyte

Försäkringar

Synpunkter och klagomål

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp