Innehåll

Att lämna anbud

Järfälla kommuns upp­handlingar pub­liceras i upphandlingsverktyget TendSign. I verktyget hämtar du upphandlings­dokument med anvisningar för att lämna anbud. Här har vi sammanställt några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.

Kommunen använder det elektroniska upphandlings­systemet TendSign. Systemet användas för att tillhandahålla upphandlingsdokument, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelnings­beslut.

Som anbudsgivare kan du alltid vända sig till system­leverantören (som anges i samband med upphand­lingen) för hjälp med inloggning. Om upphandlingsdokument tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig för att inte missa de kompletteringar och för­tydlig­anden som kan göras under anbudstiden.  

10 tips vid anbuds­lämning och anbuds­ansökan

 • Gå igenom upphandlings­dokumentet noggrant i god tid. Läs även eventuella komplett­eringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlings­processen, och endast skriftliga svar i TendSign är bindande.
 • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
 • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsdokumentet under anbudstiden.
 • Kontrollera alla viktiga datum.
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlings­dokumentet.
 • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
 • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumentet och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
 • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsdokumentet, annars kan ditt anbud bli förkastat.
 • Se till att anbudet registreras i TendSign.
 • Vägledning genom hela upphandlings­processen

Upphandlings­myndig­hetens webbplats

Upphandlings­enheten

Ulrika Lundberg
Upphandlingschef
08-580 245 92
Ulrika.Lundberg@jarfalla.se

Christian Ahl
Upphandlare
08-580 226 47
christian.ahl@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet




Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.



Upp