Innehåll

Att lämna anbud

Järfälla kommuns upp­handlingar pub­liceras i TendSign där upphandlings­dokument kan hämtas. Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland upplevas som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till er som vill lämna anbud.

Kommunen arbetar aktivt för att få en så stor och varierad leverantörs­marknad som möjligt och strävar efter att ha en öppen dialog med våra leveran­törer och anbuds­givare. Det är många form­aliteter som måste vara avklarade när anbuds­lämnare ska lämna anbud till en offentlig mynd­ighet. 

Kommunen använder det elektroniska upphandlings­systemet TendSign. Systemet är webbaserat och användas för att tillhandahålla upphandlingsdokument, svara på frågor, ta in anbud och meddela tilldelnings­beslut.

Som anbudsgivare kan man alltid vända sig till system­leverantören (som anges i samband med upphand­lingen) för hjälp med inloggning.

Om upphandlingsdokument tillhandahålls på annat sätt, är det viktigt att ändå registrera sig för att inte missa de kompletteringar och för­tydlig­anden som kan göras under anbudstiden.  

Tips vid anbuds­lämning och anbuds­ansökan

  • Gå igenom upphandlings­dokumentet noggrant i god tid. Läs även eventuella komplett­eringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden.
  • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlings­processen, och endast skriftliga svar i TendSign är bindande.
  • Alla leverantörer får ta del av uppkomna frågor.
  • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsdokumentet under anbudstiden.
  • Kontrollera alla viktiga datum.
  • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlings­dokumentet.
  • Bifoga de dokument, intyg och bilagor som efterfrågas till anbudet.
  • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumentet och se till att ni uppfyller dem — även om kraven inte känns relevanta för er.
  • Följ instruktionerna som ges i upphandlingsdokumentet, annars kan ditt anbud bli förkastat.
  • Se till att anbudet registreras i TendSign.

Vägledning genom hela upphandlings­processen

Upphandlings­myndig­hetens webbplats

Upphandlings­enheten

Kirsi Karlsson
Upphandlingschef
08-580 228 45
kirsi.karlsson@jarfalla.se

Helena Ekström
Upphandlare
08-580 285 96
helena.ekstrom@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Kommunstyrelseförvaltningen samt kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen

Åsa Landin
Upphandlare fastighet
08-580 245 11
asa.landin@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Fastighet

Adem Mohammed
Entreprenadupphandlare
08-580 285 16
adem.mohammed@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Samhällsbyggnadsavdelningen samt projektavdelningen

Riikka Lindahl
Upphandlare
08-580 226 07
riikka.lindahl@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Socialförvaltningen

Christian Ahl
Upphandlare
08-580 226 47
christian.ahl@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Barn- och ungdomsförvaltningen samt kompetensförvaltningen

Jan Forsberg
Upphandlare
08-580 229 66
jan.forsberg@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Kommunstyrelseförvaltningen

Eva Blom
Upphandlare
08-580 229 39
eva.blom@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Kommunstyrelseförvaltningen

Johan Ekengren
Konsult upphandling
johan.ekengren.k@jarfalla.se
Upphandlingsområde: Fastighet

Ida Bohman
Miljöstrateg
08-580 227 92
ida.bohman@jarfalla.se

E-handel

Ruslana Kyrnychuk
Systemförvaltare
ruslana.kyrnychuk@jarfalla.se

Sara Strandberg
E-handelsansvarig
08-580 285 31
sara.strandberg@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp