Innehåll

Termins­tider och lov i Järfälla

Här hittar du läsårsdata – terminer, lov och ledigheter, för de kommunala skolorna i Järfälla.

Ytterligare en studiedag ska läggas ut under läsåret, respektive skola avgör när och meddelar vårdnadshavare via V-klass.

Vårterminen 2024

Måndag 8 januari
Terminens första dag

Torsdag 1 februari
Studiedag

Måndag 26 februari - Fredag 1 mars
Sportlov (vecka 9)

Tisdag 2 april - Fredag 5 april
Påsklov (vecka 14)

Fredag 10 maj
Lovdag

Fredag 7 juni
Lovdag

Onsdag 12 juni
Läsårsavslutning

Höstterminen 2024

Onsdag 21 augusti
Läsårets första dag

Måndag 28 oktober
Studiedag

Tisdag 29 oktober
Studiedag

Onsdag 30 oktober
Studiedag

Torsdag 31 oktober
Lovdag

Fredag 1 november
Lovdag

Fredag 20 december
Terminsavslutning

Vårterminen 2025

Tisdag 7 januari
Terminens första dag

Torsdag 6 februari
Studiedag

Måndag 24 februari - Fredag 28 februari
Sportlov (vecka 9)

Måndag 14 april - Torsdag 17 april
Påsklov (vecka 16)

Fredag 2 maj
Lovdag

Fredag 30 maj
Lovdag

Torsdag 12 juni
Läsårsavslutning

 

*Ytterligare en studiedag ska läggas ut under läsåret. Respektive skola avgör när och meddelar vårdnadshavare via Vklass.

Observera att fristående skolor kan ha andra terminstider och lov­dagar. Se respektive fri­stående skolas webbplats för korrekt information.

**Gymnasieskolan avslutar läsåret en vecka tidigare.

Ledighet utanför lov

För att skolan ska kunna ta ansvar för elevens kunskaps­utveckling är det viktigt att eleven är närvarande i skolan. Järfällas skolor är därför restriktiva i sin bedömning av ledighet utanför skollov.

Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Bedömningen görs utifrån elevens hela skolsituation, som studie­situation, från­varons längd, och möjlighet att kompensera förlorad under­visning.

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. Det sker endast i undantags­fall. En planerad längre semester­resa räknas inte som synnerliga skäl. Ledighet under nationella prov beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar igen under­visning som denne gått miste om under ledig­heten.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp