Gå direkt till sidans innehåll

Ombyggnad i Jakobsbergs centrum

Vi bygger nya bostäder samt ett nytt gång- och cykelstråk.

Var? Bostads- och parkområdet utanför Jakobsbergs centrum.

Vad? Nya bostäder byggs. Bostäderna byggs dels på befintlig centrumparkering (Tornérparkeringen) och parkering på kvartersmark och dels på befintliga bostadsgårdar. Detta medför att poppelallén (norr om Riddarparken) vilken idag är en gång- och cykelväg öppnas för biltrafik och får en ”shared space”-karaktär.

Utöver det byggs också ett nytt gång- och cykelstråk öster om kyrkan (Järfälla församling) som kan användas för de boende längs Sturevägen och Vasavägen att gå och cykla till Jakobsberg centrum samt Allmogens förskola.

När är det färdigt? Ombyggnationen startade hösten 2017 och beräknas bli färdigt under år 2021.

Varför? Komplettering och utbyggnad av Jakobsbergs centrala delar med bostäder, lokaler och förskola.

Konsekvenser för trafik? Temporärt avstängda cykel-, gång- och bilvägar. Ett visst antal parkeringsplatser försvinner även permanent.

Detaljplan för Jakobsbergs centrala delar

Senast uppdaterad: 2018-05-14

Upp