Innehåll

Avgifter för äldreomsorg

Du som har hjälp av till exempel hemtjänst, ledsagning eller trygghetslarm betalar en avgift för det. Här hittar du svar på vanliga frågor.

Förenkla din betalning med autogiro:
Fyll i en begäran om autogiro som du kan skriva ut och skicka till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten. Kontakta service­center för att få blanketten skickad till dig per post.


Avgifter för äldreomsorg 2022

Det finns ett tak för hur mycket du maximalt kan få betala i avgift för äldreomsorg. 2022 är högsta avgiften 2170 kr per månad. Avgiften beräknas utifrån dina ekonomiska förhållanden.

Information om nya minimibelopp

Med anledning av att Riksdagen tagit beslut om höjning av minimibeloppet för pensionärer fyllda 65 år förändras minimibeloppet från och med 1 augusti 2022.

Minimibeloppet from 1 augusti 2022 är:

 • Ensamstående 65 år och äldre: 5 953 kr/månad
 • Gifta/registrerade partners 65 år och äldre: 4 857 kr/månad

Taxan för hemtjänst delas upp i:

 • en del för omvårdnadsinsatser (100 kr/timme)
 • en del för serviceinsatser (230 kr/timme).

Avgifter för äldre­omsorg som broschyr Pdf, 206.9 kB.

Information om den nya hemtjänsttaxan Pdf, 379.3 kB.

Hemtjänst*

Omvårdnadsinsatser 100 kr per timme. Serviceinsatser 230 kr per timme.

Ledsagning*

100 kr per timme.

Avlösning*

100 kr per timme. De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

63 kr styck. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

200 kr för heldag.* Matkostnad tillkommer.

Korttidsplats

66 kr per dygn.*
Matkostnad tillkommer.

Särskilt boende

300 kr per dygn.* Därutöver betalar du för:

 • hyra
 • matkostnad, helpension
 • personliga förbruknings­artiklar

Trygghetslarm*

176 kr per månad

Digital nattillsyn*

176 kr per månad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, den högsta avgiften som du ska behöva betala.

Frågor och svar om avgifter och faktura

Antalet timmar stämmer inte på min faktura!

Kontakta din hem­tjänst. Det är hemtjänst­personalen som rapporterar timmarna till kommunen som i sin tur fakturerar dem. Om hem­tjänsten har rapporterat in fel antal timmar, så är det hem­tjänsten som ska rätta till detta.

Antalet matlådor på fakturan stämmer inte!

Kontakta din hemtjänst och be dem rätta till felet. Det är hem­tjänsten som levererar mat­lådorna. De rapporterar också in till kommunen hur många matlådor som leve­rerats till dig. Kommunen skriver sedan ut en faktura utifrån uppgifterna från hem­tjänsten.

Jag kan eller vill inte använda e-tjänster!

Om du inte har möjlighet att använda Järfällas e-tjänster, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Jag har en digital brevlåda men vill ha pappersfaktura!

Du kan välja att få pappersfaktura från Järfälla kommun. Logga in med bank-id i din digitala brevlåda och ändra i dina personaliga inställningar. Järfälla kommun får tyvärr inte göra inställningarna åt dig. Tag hjälp av en närstående eller kontakta kundtjänst för den digitala brevlåda du har.

Lämna uppgift om inkomst

 • För att lämna inkomstuppgifter använder du e-tjänsten omvårdnadsavgift - lämna uppgifter
 • eller blanketten som finns i e-tjänsten.
 • Bilagan fyller du i om du äger din bostad, till exempel bostadsrätt eller villa.
 • Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp