Innehåll

Avgifter för äldreomsorg

Du som har hjälp av till exempel hemtjänst, ledsagning eller trygghetslarm betalar en avgift för det. Här hittar du svar på vanliga frågor.

Betala med autogiro:

Fyll i en begäran om autogiro som du kan skriva ut och skicka till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten. Kontakta service­center för att få blanketten skickad till dig per post.

Avgifter för äldreomsorg 2024

Se avgifterna som PDF Pdf, 119.6 kB.

Hemtjänst

Stöd i hemmet 200 kr* per timme.

Ledsagning

200* kr per timme.

Avlösning

200 kr* per timme. De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

67 kr** styck. Distributionsavgift med 50 kr* tillkommer varje levererad låda.

Dagverksamhet

213 kr* per dag

Matkostnad 67 kr** per måltid

Fikakostnad** tillkommer

Korttidsplats

88 kr* per dygn och matkostnad 116 kr** per dygn.

Särskilt boende

Omvårdnadsavgift 2628* kr* per månad.

Matavgift 3524 kr** per månad

Därutöver betalar du för:

  • Hyra** och personliga förbruknings­artiklar**

Trygghetslarm

201 kr* per månad

Digital nattillsyn

181 kr* per månad.

Bårtransport

776 kr**

* Omfattas av maxtaxan, den högsta avgiften som du ska behöva betala.

** Omfattas inte av maxtaxan

Frågor och svar om avgifter och faktura

Antalet timmar/dagar stämmer inte på min faktura

Kontakta din utförare som utför insatsen. Det är utföraren som rapporterar timmarna/ dagarna till kommunen som i sin tur fakturerar dem. Om utföraren har rapporterat in fel antal timmar/dagar, så är det utföraren som ska meddela kommunen som i sin tur ska rätta till detta.

Antalet matlådor på fakturan stämmer inte!

Kontakta din hemtjänst och be dem rätta till felet. Det är hem­tjänsten som levererar mat­lådorna. De rapporterar också in till kommunen hur många matlådor som leve­rerats till dig. Kommunen skriver sedan ut en faktura utifrån uppgifterna från hem­tjänsten.

Jag kan eller vill inte använda e-tjänster!

Om du inte har möjlighet att använda Järfällas e-tjänster, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Jag har en digital brevlåda men vill ha pappersfaktura!

Du kan välja att få pappersfaktura från Järfälla kommun. Logga in med bank-id i din digitala brevlåda och ändra i dina personaliga inställningar. Järfälla kommun får tyvärr inte göra inställningarna åt dig. Tag hjälp av en närstående eller kontakta kundtjänst för den digitala brevlåda du har.

Lämna uppgift om inkomst

  • För att lämna inkomstuppgifter använder du e-tjänsten omvårdnadsavgift - lämna uppgifter
  • eller blanketten som finns i e-tjänsten.
  • Bilagan fyller du i om du äger din bostad, till exempel bostadsrätt eller villa.
  • Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, kontakta servicecenter: 08-580 285 00 tonval 1.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp