Innehåll

E-handel

Järfälla kommun har ett e-handelssystem och jobbar aktivt med att ansluta våra leverantörer.

Elektronisk handel innebär att hela inköpsflödet, från beställning till betalning, sker elektroniskt. Beställningar görs i ett e-handelssystem och alla meddelanden såsom order, orderbekräftelse, prislistor, fakturor med mera skickas elektroniskt.

En fullt utvecklad e-handel beräknas bland annat ge ökad avtalstrohet, effektivare och säkrare inköpsprocess och fakturahantering samt bättre möjligheter till uppföljning av gjorda inköp.

Vid frågor om e-handel, kontakta Redovisningsenheten, telefon 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp