Innehåll

Fritids­klubb i Järfälla kommun

Fritidsklubben är öppen för alla barn i årskurs 4-6 mellan kl. 13.00-17.00 alla skoldagar och 09.00-17.00 på lovdagar och studiedagar. Om det finns behov av utökad vistelsetid kontaktas rektor och omsorg bereds i skolans fritidshem.

Fritids­klubbar finns på alla kom­mun­ala skolor som har årskurs 4-6. Öppen fritids­klubbs­verksam­het finns också på Vittra i Jakobsberg, Montessori­skolan Växthuset och Internationella Engelska skolan i Järfälla.

Kom ihåg att fritidsklubben drivs i öppen verksamhet. Det betyder att vi ansvarar för barnen under den tid de vistas på fritidsklubben, men inte för att eleven kommer dit eller går hem en viss tid.

Anmälan och uppsägning av plats

Du anmäler ditt barn till fritidsklubb via e-tjänsten nedan. Tänk på att du måste vara folkbokförd på samma adress som barnet för att kunna göra en anmälan. Anmälan om fritidsklubb i Internationella Engelska skolan i Järfälla (IES) görs direkt till skolan. Kontakta skolan för mer information.

Om du önskar säga upp din plats på fritidsklubben måste du registrera uppsägningen i e-tjänsten senast 30 dagar innan ny terminsstart. I annat fall debiteras du även för nästkommande termin. Placeringen avslutas automatiskt den 31 juli när barnet går ut åk 6. Om du byter skola inom kommunen följer placeringen i fritidsklubben med.

Anmäl eller säg upp plats (e-tjänst)

För att använda e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

På väg att flytta till Järfälla?

För att få en plats i fritidsklubben måste en skolplacering finnas. Se information om ansökan om skolplats här:

Ansök om plats

Om du inte är folkbokförd i Järfälla behöver du först lämna dina kontaktuppgifter samt bostadskontrakt (hyreskontrakt, köpekontrakt eller inneboendeintyg) i e-tjänsten nedan:

Flytta till Järfälla - söka plats till fritidshem/­klubb

Avgift för fritidsklubb

Avgiften för kommunala fritidsklubbar i Järfälla är 600 kronor per termin oavsett när under terminen barnet börjar eller slutar i verksam­heten under terminen. Avgiften är en fast avgift, oavsett inkomst och omfattar material­kostnad, mellan­mål samt lunch på lovdagar.

För fritidsklubb i fristående verksamheter kan avgiftens storlek variera. Detta gäller även vid fritidsklubbar i annan kommun.

Du kan betala avgiften via postgiro eller bankgiro alternativt via autogiro genom att klicka här eller via e-faktura (anmälan görs via din internetbank). Avgiften åter­betalas inte.

Ansökningar om delad faktura mellan två vårdnadshavare beviljas inte för fritidsklubb från och med 1 januari 2021.

Fritidsklubb i annan kommun

När ett barn har beviljats plats i fritidsklubb i en annan kommun än den där barnet är folkbokförd, gäller lägeskommunens regler för verksamheten. Avgiften för fritidsklubb i kommunala skolor utanför Järfälla betalas till Järfälla kommun enligt Järfälla kommuns regler för avgifter och betalning. Uppsägning av plats meddelas skolan samt Järfälla kommun.

Folkbokförd i annan kommun, men vill ha plats i Järfälla

Om du vill ha en plats hos oss, men är (och kommer fortsätta vara) folkbokförd i en annan kommun Pdf, 200.1 kB.

Folkbokförd i Järfälla, men vill ha plats i annan kommun

Om du är folkbokförd i Järfälla, men vill ha plats i en annan kommun Pdf, 92.6 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp