Innehåll

Fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­het

Fett som släpps ut i avloppet i samband med matlagning och diskning skapar problem med igen­sättningar och stopp i ledningsnätet. Det finns därför särskilda riktlinjer som gäller vid hantering av fett och krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksamheter.

Krav på fett­av­skiljare för livs­medels­verksam­heter

Eftersom fett sätter igen spill­vatten­ledningarna ska alla verksamheter som hanterar fett lämna förbrukat eller överblivet fett till återvinning samt ha en typgodkänd fettavskiljare installerad som samlar upp det fett som följer med tvätt- och diskvatten. Fett­avskilj­aren ska vara utformad och dimensionerad enligt svensk standard EN 1825 och upp­fylla de allmänna kraven enligt Boverkets byggregler.

Vilka krav som gäller finner du i våra riktlinjer för fett­avskiljare Pdf, 200.4 kB.

Exempel på verksamheter som behöver ha fettavskiljare är

  • restauranger
  • gatukök
  • charkuterier
  • konditorier
  • livsmedelsindustrier
  • mottagningskök
  • storkök

Vid installation av fett­avskiljare ska du göra en bygganmälan till miljö- och bygglovs­nämnden. Tömning ska göras av kommunens entreprenör så kontakta kommunen efter in­stallation så bokar vi tömning.

Läs mer om tömning av fettavskiljare här

Läs mer om fettavfall för företag och verksamhet

Principskiss på en fettavskiljare. A. Sundén

Principskiss på en fettavskiljare i genomskärning

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp