Innehåll

Kommun­revision

Kommun­revisionen har till uppgift att utvärdera, effektiv­isera och kontrollera den kommunala verk­sam­heten. Revisor­erna ska pröva om verksamheten sköts på ett ända­måls­enligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds­ställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt. Det innebär bland annat att varje revisor kan ta helt egna initiativ till en viss gransk­ning, och till och med som yttersta åtgärd, lägga fram en egen revisions­berättelse. Något krav på enighet i dessa fall finns inte, men är givetvis en styrka. Bara när det gäller att organisera sitt eget arbete, de så kallade förvaltnings­ärendena, fungerar kommun­revisionen som en vanlig nämnd.

Kommun­revisionen genomför även lekmanna­revision av de kommunala bolagen. Den revisionen avser ändamåls­enligheten i verksamheten. Yrkesrevisorer sköter revision enligt aktiebolags­lagen.

Kontakta kommunrevisionen

Kommunens revision - Politiker i Järfälla (tromanpublik.se)

Revisionsrapporter 2023

 1. Senast ändrad: 2023-10-09 09.48 • Storlek: 214.6 kB

 2. Senast ändrad: 2023-10-09 09.48 • Storlek: 204.8 kB

 3. Senast ändrad: 2023-10-09 09.48 • Storlek: 340.1 kB

 4. Senast ändrad: 2023-12-19 14.30 • Storlek: 327.1 kB

 5. Senast ändrad: 2023-12-19 14.30 • Storlek: 604.2 kB

Revisionsrapporter 2022

 1. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 3.5 MB

 2. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 142.3 kB

 3. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 253.9 kB

 4. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 314.9 kB

 5. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 347.5 kB

 6. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 311.1 kB

 7. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 1.6 MB

 8. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 299.9 kB

 9. Senast ändrad: 2023-09-28 08.52 • Storlek: 304.8 kB

 10. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 146.7 kB

 11. Senast ändrad: 2023-09-28 08.52 • Storlek: 462.2 kB

 12. Senast ändrad: 2023-09-28 08.46 • Storlek: 4 MB

Revisionsrapporter 2021

 1. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 1.6 MB

 2. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 456.6 kB

 3. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 1.1 MB

 4. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 508.2 kB

 5. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 1 MB

 6. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 627.8 kB

 7. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 1.3 MB

 8. Senast ändrad: 2021-10-13 10.45 • Storlek: 562.8 kB

Revisionsrapporter 2020

 1. Senast ändrad: 2021-01-08 11.27 • Storlek: 78.9 kB

 2. Senast ändrad: 2021-01-08 11.27 • Storlek: 199 kB

 3. Senast ändrad: 2021-01-08 11.27 • Storlek: 219.5 kB

 4. Senast ändrad: 2021-01-08 11.27 • Storlek: 182.1 kB

 5. Senast ändrad: 2021-01-08 11.27 • Storlek: 153.1 kB

 6. Senast ändrad: 2021-10-13 10.42 • Storlek: 802.2 kB

 7. Senast ändrad: 2021-10-13 10.42 • Storlek: 396.4 kB

 8. Senast ändrad: 2021-10-13 10.42 • Storlek: 266.4 kB

Revisionsrapporter från tidigare år

Äldre handlingar

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp