Innehåll

Välkommen till kommunarkivet

Välkommen till Järfälla kommunarkiv! Här finns det information för dig som vill ta del av handlingar och arkiv som förvaras i kommunarkivet. I kommunarkivet finns handlingar från 1863 fram till nutid.

Om Järfälla kommunarkiv

Kommunarkivet utför arkivmyndighetens uppdrag, bedriver tillsyn och tar emot handlingar för slutbevarande.

Läs mer om kommunarkivets uppdrag

Kommunarkivets olika arkiv

Vill du få information om vilka handlingar och arkiv som finns i kommunarkivet? Här kan du får reda på vilka arkiv som överlämnats till kommunarkivet för slutarkivering.

Läs mer om vilka arkiv som finns

Att använda arkiven

Vill du ta del av handlingar och arkiv som finns i kommunarkivet? Här finns det mer information för dig som är forskare eller vill beställa handlingar.

Om att använda arkiven

Bildarkivet

I Järfälla finns det ett bildarkiv och flera fotografier i bildarkivet har digitaliseras. Dessa går att nå genom bildarkivets hemsida.

Läs mer om Bildarkivet

Järfällas historia

Här kan du ta del av en kortare översikt av kommunens lokalhistoria under flera tidsperioder samt få tips om ytterligare sätt som du kan få mer information om Järfällas lokalhistoria.

Läs om Järfällas historia

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp