Innehåll

Tjänste­mannaorganisation och ledning

Organisationsbild över förvaltningar och bolag inom Järfälla kommunFörstora bilden

Kommunens tjänste­manna­organisation består av sex för­valtningar där det över­gripande an­svaret ligger hos kommun­direktören som också är chef för kommun­styrelse­förvaltningen. Varje för­valt­ning har en förvalt­nings­direktör som högsta tjänste­man.

Vidare finns även kommunledningsgruppen som svarar för samordning och prioritering av kommun­gemen­samma frågor så att kommunen utvecklas i positiv riktning och uppnår sina mål.

Kommunledningsgruppen

Kommun­styrelse­förvaltningen

Kommundirektör

Vesna Jovic
vesna.jovic@jarfalla.se

Biträdande kommundirektör

Jenny Wilhelmsson
jenny.wilhelmsson@jarfalla.se

Ekonomidirektör

Malin Eriksson
malin.eriksson2@jarfalla.se

Tf Samhällsbyggnads­direktör

Kristina Gewers
kristina.gewers.k@jarfalla.se

Personaldirektör

Lisa Ringbom-Axnér
lisa.ringbom.axner@jarfalla.se

Kommunikationschef

Sofia Oliv
sofia.oliv@jarfalla.se

Barn- och ungdoms­förvaltningen

Barn- och ungdomsdirektör

Happy Arenvall Hilmarsdottir
happy.arenvall.hilmarsdottir@jarfalla.se

Kompetens­förvaltningen

Utbildnings- och arbets­marknads­direktör

Carina Karlsson
carina.karlsson@jarfalla.se

Kultur-, demo­krati- och fritids­förvaltningen

Kultur- och fritidsdirektör

Pernilla Järverot
pernilla.jarverot@jarfalla.se

Social­förvaltningen

Tillförordnad socialdirektör

Anneli Lagerberg
anneli.lagerberg@jarfalla.se

Äldre och funktions­hinder

Tillförordnad avdelningschef:
Annelie Unosson Weis
annelie.unosson.weis@jarfalla.se

Individ- och familje­omsorg

Avdelningschef:
Lotta Erlandsson
lotta.erlandsson@jarfalla.se

Bygg och miljö­förvaltningen

Bygg- och miljödirektör

Nina Karlsson
nina.karlsson@jarfalla.se

Bygg och miljöförvaltningen Veddesta

Avdelningschef:
Mattias Larsson
mattias.larsson@jarfalla.se

Bygglov

Avdelningschef:
Amanda Touman Redstorm
amanda.touman.redstorm@jarfalla.se

Fastighet

Avdelningschef:
Jan Nilsson
jan.nilsson@jarfalla.se

Geodataavdelningen (tidigare Kart och GIS)

Avdelningschef:
Heidi Lenadotter
heidi.lenadotter@jarfalla.se

Kvalitet och verksamhetsstöd

Avdelningschef:
Eva Assarsson
eva.assarsson@jarfalla.se

Miljö och hälsa

Avdelningschef:
Jenny Färm
jenny.farm@jarfalla.se

Park och gata

Avdelningschef:
Hans Enelius
hans.enelius@jarfalla.se

Projektledning

Avdelningschef:
Pegah Dahlberg
pegah.dahlberg@jarfalla.se

Vatten och avfall

Avdelningschef:
Jan Kettisen
jan.kettisen@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp