Innehåll

Vatten­avläsning och för­brukning

I Sverige gör varje person av med cirka 200 liter vatten per dygn. Variationerna är dock stora. För att varje hushåll bara ska behöva betala för det vatten som de har gjort av med mäts vatten­förbrukningen i de flesta hushåll.

Använd vår e-tjänst för att...

  • få en överblick över dina vatten- och avfallsfakturor.
  • se hur mycket vatten du har förbrukat och hur mycket du förväntas förbruka.
  • se avläsningshistoriken för vattenmätaren hos dig.

E-tjänsten för dina vatten- och avfallsabonnemang är tillfälligt stängd för underhåll.

 

 

Har du ett brådskande ärende som rör dina abonnemang? Ring till Servicenter: 08-580 285 00

 

Så mycket förbrukar du

Här kan du se hur mycket vatten du har förbrukat och hur mycket du förväntas förbruka.

Se din förbrukningshistorik (e-tjänst)

Avläsningshistorik

Med hjälp av e-tjänsten nedan kan du se avläsningshistoriken för vattenmätaren hos dig.

Se din avläsningshistorik (e-tjänst)

Avgifter och taxa - så här fungerar det

Vatten och avlopps­verksam­heten i Järfälla kommun är helt avgifts­finansierad vilket innebär att inga skatte­pengar går till verksamheten. Du som kund betalar själv för de tjänster du nyttjar och det vatten du själv förbrukar i ditt hushåll. Avgifterna är indelad i en anläggningsavgift och en brukningsavgift.

Gå till vår sida om avgifter och bestämmelser för vatten och avlopp

Ökad vatten­förbrukning kan bero på läcka

Om vatten­förbrukningen har ökat kraftigt utan någon känd anledning kan det bero på en läcka. På vatten­mätaren finns fyra röda pilar som flyttar sig vid genomsläpp av vatten. De fyra röda pilarna i vatten­mätaren ska inte röra sig när alla kranar och maskiner är avstängda. För att kontrollera att den ökade förbrukningen inte beror på en eventuell läcka i fastigheten kan en så kallad "natt­avläsning" göras.

Så här gör du natt­avläsning

  • Läs av de fyra pilarna på vatten­mätaren innan du går och lägger dig. Efter avläsning ska det inte spolas eller sättas på någon kran eller mas­kiner som förbrukar vatten.
  • På morgonen läser du av pilarna igen, innan någon kran eller maskin sätts på.

Pilarna ska inte ha rört sig under natten. Om pilarna har rört sig är det troligtvis ett läckage i fastigheten och en rörmokare bör kontaktas snarast.

Andra orsaker till ökad vatten­förbrukning

Att din vatten­förbrukning ökat behöver inte bero på en läcka. Droppande kranar och rinnande toaletter påverkar också vatten­förbrukningen.

Vatten­mätare

Med vatten­mätaren mäts det vatten som du använder. Kommunen äger vatten­mätaren, sätter upp, byter ut och kontrollerar den.

Avläsning

För att du endast ska betala för din faktiska vatten­för­brukning är det viktigt att läsa av mätaren regel­bundet. Du som har en vatten­mätare får därför en avläsnings­blankett hem­skickad en gång per år som du sedan porto­fritt returnerar till oss efter av­läsning. Du är givetvis väl­kommen att lämna in nya avläsningar till oss när som helst under året. Det kan vara extra bra om det har skett stora förändringar i din vatten­förbrukning.

Byte

Vatten­mätaren i en villa eller motsvarande byts normalt vart tionde år. Bytet utförs av kommunens entreprenör. För att mätaren ska kunna läsas av och bytas måste vatten­mätaren vara lätt att komma åt. I samband med bytet är det viktigt att avstängnings­ventilerna före och efter mätaren fungerar. Kontrollera gärna att ventilerna fungerar någon gång per år. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att ventilerna fungerar.

Vattenmätar­konsol LK580 kan orsaka vatten­läcka

På grund av problem med vatten­mätar­konsoler av modell LK580 bör du som fastighets­ägare kontrollera beteckningen på din vatten­mätar­konsol. Anledningen till detta är att denna modell har ventiler som visat sig ha brister i konstruktionen, vilket kan orsaka omfattande vatten­skador i fastigheter. Vid manövrering av dessa svarta rattar kan ventil­ratten lossna och flyga iväg och orsaka över­svämning. Har ni en LK580-konsol, kontakta Järfälla kommun och en rör­mokare för vidare infor­mation.

Vattenmätarkonsol

Vattenmätarkonsol LK580 kan orsaka vattenläcka

Installation av vatten­mätare

Vatten­mätaren måste vara fast monterad i en konsol. För att underlätta vid bytet måste det finnas gott om plats runt vatten­mätaren.

Här kan du läsa mer om hur vatten­mätaren ska install­eras Pdf, 274 kB.

Montering av vattenmätare med konsol

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp