Innehåll

Mark för exploatering i Järfälla

Järfälla erbjuder attraktiva kontors­lägen med goda kommunikationer nära Barkarby station där pendel­tågen möter den nya tunnel­banan. I Kallhäll, där E18 möter Rotebroleden, skapar vi en ny företagspark för både industri, kontor och handel. Barkarby­staden och Veddesta utgör dessutom ett av de största stads­byggnads­projekten i Europa.

Genom att anmäla dig till vårt intressentregister får du information om relevanta mark­anvisningstävlingar och liknande anbudsförfaranden.

Mark för kontor

Järfälla skapar ett helt nytt attraktivt kontorsläge i nord­västra Storstockholm vid Barkarby station där pendel­tågen möter den nya tunnel­banan. Här finns ännu möjlighet för ett antal mark­anvisningar till kommersiella fastighets­utvecklare. Mål­sättningen är att skapa en dynamisk stadsmiljö som attraherar alla typer av tjänste­företag. Aktuella investerare i kommersiella fastigheter är Atrium Ljungberg, Skanska, Serneke och Hemsö.

Kontakt:

Toni Chmielewski, projektchef Barkarbystaden, Toni.Chmielewski@jarfalla.se

Mark för industri och Stäkets företagspark

I Kallhäll, där E18 möter Rotebroleden, skapar Järfälla en ny företagspark för både industri, kontor och handel. Här skapas ett 30-tal nya tomter i olika storlekar i ett mycket bra kommunikations­läge. Försäljnings­processen startade 2019.

För mer information kontakta: Anne-Marie Engman Ott, exploateringsavdelningen, Anne-Marie.Engman-Ott@jarfalla.se

Ett antal utredningar kring exploateringen av Stäkets företagspark är genomförda.
Se dokument nedan:

  1. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 1.3 MB

  2. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.1 MB

  3. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 3.2 MB

  4. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 4.7 MB

  5. Senast ändrad: 2016-11-08 08.59 • Storlek: 18 MB

  6. Senast ändrad: 2016-11-03 14.21 • Storlek: 1.2 MB

  7. Senast ändrad: 2016-11-03 14.19 • Storlek: 2.2 MB

Mark för bostäder

Järfällas befolkning ökar snabbt, i dagsläget med cirka 2 000 nya invånare per år. Från dagens cirka 75 000 invånare beräknas antalet nå 115 000 år 2030. Kommunen planerar för en produktion av minst 1 000 bostäder per år under en lång tid framöver. Barkarbystaden och Veddesta utgör tillsammans ett av de största stadsbyggnads­projekten i Europa, och här finns möjligheter för många bostadsutvecklare att medverka i utvecklingen av de cirka 230 stadskvarteren som planeras.

Utöver detta så planeras även för utveckling av fler bostäder i kommunens övriga stads­delar som Kallhäll, Viksjö och Jakobsberg.

Kontakta Toni Chmielewski projektchef Barkarbystaden, Toni.Chmielewski@jarfalla.se, eller Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör, emelie.grind@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp