Innehåll

Vattnet­ i Järfälla

Vill du ansluta till kommunens vatten- och avlopps­anläggning? (servis­anmälan)

Ska du bygga hus i Järfälla? Då behöver du lämna in en servisanmälan för att få tillgång till kommunalt vatten och avlopp.

Det är bara vatten

Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning. Klicka på länken nedan för att läsa mer och för att få tips på hur du kan bidra till en mer hållbar vattenanvändning.

Gå till vår sida om hållbar vattenanvändning

Dricks­vatten från Mälaren

Norrvattens vattenverk vid Görväln producerar dricks­vatten till Järfälla och flera andra kommuner. Vattnet tas från Mälaren och renas i flera steg. Prover tas på vattnet för att kontrollera att vattnet håller en god kvalitet.

Vattnet leds därefter via ledningar i marken ut till alla användare. Ur vatten­kranarna kommer sedan rent och gott vatten. Regel­bunden prov­tagning säkerställer god kvalitet hela vägen fram till konsumenten.

Här kan du läsa mer om dricks­vattnet i Järfälla

Spillvatten leds bort och renas

När dricks­vattnet har använts rinner det ut i avloppet och kallas då för spillvatten. Spill­vattnet leds via lednings­nät och pump­stationer till ett avlopps­reningsverk där vattnet renas innan det släpps ut i Östersjön. Prover tas för att kontrollera att renings­kraven uppfylls.

Var noga med att inte spola ner skräp och annat som kan orsaka stopp eller förorena vår miljö!

Här kan du läsa mer om spill­vatten

Regnvatten om­händer­tas

Regn och smältvatten rinner normalt ner i marken och bildar grund­vatten. I en stad med hård­gjorda ytor leds istället vattnet oftast bort i ledningar och diken. Detta vatten kallas för dagvatten. Dagvatten innehåller ofta oljor och andra föroreningar som inte är bra för vår miljö. I dag byggs därför bland annat sedimentations­dammar för att rena dagvattnet.

Här kan du läsa mer om dagvatten­hanteringen i Järfälla

Enskild vatten­försörjning

Boende utanför tätbebyggt område måste i vissa fall ordna vattenförsörjningen själv, vanligtvis genom att anlägga en brunn och en mindre avlopps­anläggning. Den som har enskild brunn eller avlopps­anläggning är själv ansvarig för kontroll av vatten­kvalitet samt för att lagar och tillstånds­krav är uppfyllda.

Här kan du läsa mer om vatten från egen brunn

Här kan du läsa mer om eget avlopp

Båtliv i Järfälla

Fakta och tips för ett miljövänligt båtliv

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp