Innehåll

Järfällas hållbarhetspris

Vem eller vilka vill du uppmuntra för sin insats inom miljö eller social hållbarhet i Järfälla?

Vad är kommunens hållbarhetspris?

För att uppmärksamma och uppmuntra insatser inom miljö och social hållbarhet har Järfälla kommun instiftat ett hållbarhetspris. Priset delas in i två kategorier:

  • Pris för insatser inom miljöområdet
  • Pris för insatser inom social hållbarhet, till exempel arbete för jämställdhet eller människors lika värde.

Vem kan få priset?

Hållbarhetsprisen kan delas ut till en person eller grupp, föreningar eller företag som gjort insatser inom miljö och social hållbarhet och är verksamma inom Järfälla kommun som geografiskt område. Du kan självklart nominera dig själv eller din verksamhet. Förutom äran får pristagaren även ett prisbelopp på en kvarts prisbasbelopp (13 125 kr år 2023) för att uppmuntra fortsatt hållbarhetsarbete.

De nominerade bidragen bedöms utifrån kriterierna: Framåtsyftande och utvecklingsbart, nytänkande, spridningseffekter som inspirerar andra, samt engagemang och intresse.

Beslut om utdelning av de två priserna fattas av kommunstyrelsen.

Nominera till hållbarhetsprisen

Nomineringsperioden för 2024 öppnas under 2024.

Kommunens hållbarhetspris 2023 till bostadsrättsförening och lokal handlare

Hållbarhetsprisen för år 2023 gick till Brf Kallhällshus nr 1 som fick priset inom miljö och Joakim Enerstrand, ICA nära Kallhäll som vinner pris inom social hållbarhet.

Brf Kallhällshus nr 1 tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom miljö.

Motivering

Brf Kallhällshus nr 1 i Kallhäll prisas för sitt arbete med att ställa om föreningen till att bli en hållbar bostadsrättsförening. De har installerat laddplatser, bytt ut belysning till LED och energieffektiviserat
sina tvättstugor samt gjort ett stort arbete för att gynna den biologiska mångfalden. De vill vara en hållbar förening som bidrar till att skapa en framtid för vårt ekosystem och därmed också för sina boende. Föreningens engagemang för hållbarhetsarbete är ett gott exempel som kan inspirera andra.

Joakim Enerstrand, ICA nära Kallhäll, tilldelas hållbarhets­priset för insatser inom social hållbarhet.

Motivering

Joakim Enerstrand prisas för sitt starka engagemang och fokus på social hållbarhet som gör en verklig skillnad för lokalsamhället. Butiken har blivit ett viktigt nav för nätverkande och engagemang i olika sociala projekt, inte minst genom sitt samarbete med Källtorpskolan. Joakim arbetar aktivt för att göra Kallhälls centrum bättre och att butiken ska vara en plats där människor kan mötas och umgås på ett positivt sätt.

Information om behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna utse vinnare i hållbarhetspriset. Uppgifterna kommer att behandlas av behörig personal i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR), svensk dataskyddslagstiftning, samt annan tillämplig lagstiftning. Behandlingen sker som ett led i utförande av uppgift för allmänt intresse (utse vinnare till hållbarhetspris). Personuppgifter och nomineringstext för de nominerade bidragen kommer att bevaras för evigt.

Kommunstyrelsen i Järfälla kommun (organisationsnummer 212000-0043) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter och om dina rättigheter

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp