Innehåll

Inköps- och upp­handlings­strategi

Kommun­fullmäktige i Järfälla har antagit en inköps- och upphandlings­strategi för kommunen.

Inköps- och upphandlingsstrategin ska reglera alla upp­handlingar i kommunen och på ett pedagogiskt sätt förklara hur en upphandling och inköp ska genomföras. Syftet med strategin är att den ska ge förut­sättningar för en mer likriktad och därmed mer effektiv upphandlings­process och att detta ska leda till en ökad avtalstrohet.

Inköps- och upphandlingsstrategi för Järfälla kommun Pdf, 861.3 kB.

Hållbar upphandling

Järfälla kommun ska vara ett föredöme inom hållbar upphandling och beakta ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv vid upphandling och inköp. Där så är möjligt ska kommunen ställa hållbarhetskrav för att minimera negativ miljöpåverkan samt säkerställa att upphandlade varor och tjänster produceras under goda sociala förhållanden.

Kommunen använder Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier där sådana finns. Vi har även tagit fram en egen hållbarhetsbilaga med förslag på krav. Denna uppdateras och anpassas efter varje upphandling.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp