Gå direkt till sidans innehåll

Dagverk­samhet för äldre

I Järfällas olika dag­verk­samheter kan du som är äldre eller har en demens­sjukdom och bor hemma delta i aktiviteter och social samvaro.

Dagverksamheten är öppen

Från och med den 1 februari 2021 är dagverksamheten öppen med vissa anpassningar på grund av pandemin. Tillsammans gör vi allt vi kan för att minimera spridningen av covid-19, och vi fattar nya beslut löpande utifrån regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Riktlinjer för besök

För att delta i dagverksamheten måste du vara fullt frisk och inte ha några covid-19-symtom. Stanna hemma om du känner dig osäker!

Vi följer basala hygienrutiner och för allas bästa gäller:

  • Färre deltagare och anpassad möblering för att kunna hålla avstånd till varandra.
  • Noggranna hygienrutiner - vi tvättar/spritar händerna vid ankomst och innan måltider.
  • Handtag på hjälpmedel som rullstol, rullator och käpp och hantag i lokalerna spritas av.
  • Våra medarbetare har munskydd och visir under hela arbetsdagen.

Resor till och från dagverksamheten

Resorna sköts av chaufförer från kommunens egen transportservice.

Kontakt

Karoline Lundvall, verksamhetschef.

Telefon 08-580 229 28 

E-post karoline.lundvall@jarfalla.se

Välja dag­verksamhet

I Järfälla får du själv välja var du vill delta i den dag­verk­samhet du blivit beviljad.

Valet är ditt - för dig som ska välja dagverksamhet Pdf, 49.4 kB.

Dagverksamhet Barkarby

Här finns många aktiviteter som sker både i grupp och individuellt, till exempel pro­menader, musik, hög­läsning, kortspel, bakning och film­visning. Här finns två inriktningar - en social dagverksamhet och Metsola, en finsk dagverksamhet för dig som pratar finska och har minnesproblematik.
Telefon: 08-580 299 09

Webbplats

Infoblad Pdf, 90.3 kB.

Dagverksamhet Metsola

För dig 65+ som pratar finska och har minnesproblematik eller demensdiagnos. Här fylls dagarna med mycket skratt och härliga toner av finsk musik i hemtrevliga lokaler. Varje dag har vi olika aktiviteter för en meningsfull och fungerande vardag. Dagverksamheten ligger i Barkarby. Telefon: 8-580 292 80

Infoblad Pdf, 43.2 kB.

Läs mer om Metsola i vår broschyr (på svenska) Pdf, 1.8 MB.

Läs mer om Metsola i vår broschyr (på finska) Pdf, 1.8 MB.

Dagverksamhet Kallhäll

På dagverksamheten får du många tillfällen till social gemenskap och olika aktiv­iteter, till exempel gymnastik, sång och musik, sällskaps­spel, bingo, promenader, massage, bakning och dataspel.
Telefon: 08- 580 289 33

Webbplats

Infoblad Pdf, 178.4 kB.

Dagverksamhet Tallbohov

Dagverksamheten har demensinriktning. Här finns många tillfällen till social gemenskap och olika aktiv­iteter, till exempel gymnastik, sång och musik, sällskaps­spel, bingo och promenader.
Telefon: 08-580 229 82

Webbplats

Infoblad Pdf, 92.5 kB.

Dagverksamhet Oasen i Jakobsberg

Oasen är en dagverksamhet med demensinrikting. Grunden är social samvaro och trygghet i gruppen och varje dag har en fast struktur. Aktiviteterna bygger på vardagssysslor som är välkända för deltagarna. Telefon: 08-580 299 10

Infoblad Pdf, 94.9 kB.

Så ansöker du

För att delta i dagverk­sam­heten och få turbundna resor dit måste du ha ett bistånds­beslut från kommunens hand­läggare.

Du eller din företrädare måste själv ansöka om dagverk­sam­het genom att fylla i blankett­en nedan. Skicka din ansökan till adressen som står på blanketten. En handläggare ringer sedan upp dig med beslut inom några dagar.

Blankett för ansökan om dagverksamhet Pdf, 334 kB.

Läs om hur du överklagar ett beslut här

Avgifter dag­verksamhet

Aktuella avgifter för dagverksamhet

Kontakta oss

Du kan också kontakta din hand­läggare på äldreenheten eller enheten funktions­ned­sättning. Har du ingen hand­läggare kan du ringa kommun­ens service­center så får du hjälp.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp