Innehåll

Lokaler för företag

I Järfälla finns ett stort utbud av lokaler för de flesta behov såsom kontor, lager, logistik och industri. Här httar du information om lokaler till ditt företag i Järfälla.

Majoriteten av de lediga lokalerna, både till försäljning och uthyrning, finns på Objektvision, Lokalguiden, Lokalnytt och andra liknande webbplatser.

Lokalfinder

Lokalguiden

Lokalnytt

Matchoffice

Objektvision

Verksamhetslokaler

YTA

Companyspace (English)

Även Järfällas kommunala bostadsbolag Järfällahus AB har kommersiella lokaler i sitt bestånd, se jarfallahus.se/sok-ledigt/lokaler

Övriga sökvägar

Övriga sätt att finna lediga lokaler är via mäklare och fastighetsbolag, samt genom annonser i tidningar och annan media. Ett bra sätt är även att besöka företags­områden och leta efter tomma lokaler - ofta sätts en skylt upp för vakanta lokaler. Om du har frågor om lokaler, inklusive kontorshotell i Järfälla kan du kontakta Järfälla Näringsliv.

Kontakta oss

I vissa fall kan det vara aktuellt att hyra ut det kommunägda byggnads­beståndet till privata företag inom olika branscher för kortare eller längre perioder. Kontakta fastighets­avdelningens lokaluthyrare via servicecenter på telefon: 08-580 285 00

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp