Innehåll

En ny riktning för Järfälla

Jag vill börja med att rikta ett stort tack till samtliga anställda och förtroendevalda för det senaste året. Det har varit ett år med stora utmaningar, där pandemin avlöstes av att vi nu har ett krig i vårt närområde och ett allvarligt ekonomiskt läge. Genom stora insatser från personalen har Järfälla kunnat leverera välfärd och bidragit till tryggheten i människors vardag.

Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande

Sedan valet har Järfälla ett nytt politiskt styre bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet i samverkan med Vänsterpartiet. Tillsammans har vi lagt om riktningen i politiken där vi genom en samhällsoffensiv för trygghet ska göra Järfälla till en kommun som präglas av grön tillväxt, trygghet, jämlikhet och gemenskap.

Vi befinner oss i en mycket svår tid. I skrivande stund är det ganska exakt ett år sedan Ryssland inledde sitt oprovocerade och olagliga anfallskrig mot Ukraina. Kriget skapar ett enormt humanitärt lidande samtidigt som det, i kombination med Rysslands energikrig, har stora konsekvenser för världsekonomin. Vi befinner oss i en lågkonjunktur med hög inflation och snabbt stigande räntor.

Vi blir gång efter annan påminda om hur tufft det ekonomiska läget är för Järfällaborna. Det här skapar stor otrygghet och det är vårt ansvar att motverka det. Den kommunala välfärden är en grundbult i människors trygghet, och personalen är den viktigaste resursen.

Trots ett utmanande läge fortsätter Järfälla att utvecklas och ligga i framkant. Vi är en av de snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen. Med våra åtaganden i tunnelbaneavtalet och utvecklingen av den regionala stadskärnan fortsätter vi välkomna såväl företag som nya Järfällabor. I utbyggnaden av kommunen kombinerar vi stadsutveckling med att värna naturen. Genom ett långsiktigt och målmedvetet arbete är Järfälla nu Stockholms bästa friluftskommun.

Kommunen har i många år arbetat målmedvetet för att ställa om och bidra till målen i Parisavtalet. Kommunens arbete har varit framgångsrikt vilket bland annat bevisas genom att Järfälla nu är länets bästa miljökommun, och det ska vi fortsätta vara.

En grundförutsättning för Järfällas fortsatta utveckling och för att våra verksamheter ska kunna leverera välfärd till Järfällaborna är att vi har en ansvarsfull ekonomisk politik. Det betyder att Järfälla ska ha en god ekonomisk hushållning, där nödvändiga investeringar görs i verksamheter och personal. För en god ekonomi handlar inte om att göra stora överskott, utan om att prioritera och fokusera på sådant som bedöms skapa mest nytta för kommunens invånare. Med en ekonomisk politik som sätter Järfällabornas behov främst skapar vi förutsättningar för såväl trygghet som utveckling.

Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete tillsammans i en ny riktning för Järfälla.

Eva Ullberg, kommunstyrelsens ordförande

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp