Innehåll

Vad är en årsredovisning?

Efter varje år följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur året har gått, vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat. De kommunala bolagen ingår också i årsredovisningen.

Kommunens ekonomi följs hela tiden upp på olika sätt, bland annat genom en årsredovisning. I årsredovisningen finns kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning för det gångna året. Kommunen analyserar och kommenterar frågor inom ekonomi, investeringar och hur man har lyckats följa den uppsatta budgeten och de gemensamma målen. Årsredovisningen granskas av kommunens revisorer

Förvaltningsberättelse

Varje nämnd beskriver sin verksamhet under året och hur man använt sina pengar i en så kallad förvaltningsberättelse. Ett sammandrag av styrelsens och varje nämnds förvaltningsberättelse finns med i kommunens årsredovisning.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp