Innehåll

Om Järfälla kommunarkiv

Kommunarkivet tillhandahåller arkiv och handlingar samt hjälper allmänhet eller kommunens medarbetare att hitta uppgifter eller handlingar som eftersöks och som har överlämnats till kommunarkivet.

Enligt 7 § i arkivlagen (1990:782) ska det i varje kommun finnas en särskild arkivmyndighet, vilket i Järfälla är kommunstyrelsen, där det är kommunarkivet som i praktiken utför uppdraget, gentemot kommunens nämnder, förvaltningar och bolag.

Kommunarkivets uppdrag

Kommunarkivet är arkivmyndighetens (kommunstyrelsens) verkställande organ och ska utföra arkivmyndighetens uppdrag. Detta innebär att kommunarkivet har ansvar för styrning och kontroll över informations- och arkivhantering hos Järfälla kommuns olika myndigheter (nämnder med tillhörande förvaltningar samt bolag).

Kommunarkivet ska bedriva tillsyn över myndigheternas arkivvård i enlighet med arkivlagen. Detta innebär att säkerställa och följa upp att Järfälla kommuns verksamheter följer de lagar och regler som styr hur allmänna handlingar ska hanteras samt arkiveras. Kommunarkivet har ett helhetsperspektiv över hur handlingar, information och uppgifter ska hanteras för att det ska finnas kvar, vara nåbart, sökbart och autentiskt vare sig det handlar om att kunna ta del av information från förr, från nu eller det som komma skall.

Det är viktigt att den information som kan nås idag och som ska bevaras också ska vara tillgängligt för någon annan om 5 år, 10 år, 20 år, 50 år, 100 år osv. och att ingen informationsförlust har skett. Tillsyn kan innebära att genomföra inspektioner, att vara remissinstans, att ge råd och stöd, att utbilda och att göra leveranstillsyn när en verksamhet vill överlämna handlingar för slutarkivering.

Möte angående samtal om arkiv och dokumentation. Plats: Skälbyrummet, Kommunalhuset, Vasaplatsen 11, 1 trappa, Jakobsberg. Fr.v.: Britt-Marie Thorsberg (assistent, Järfälla kommuns Bildarkiv), Stina Hållnissa (kommunarkivarie, Järfälla kommunarkiv) och Catharina Söderbergh (informationschef, Järfälla kommun). 1988-12-20. Fotograf Olle Malmberg, Jakobsberg. Järfälla kommuns bildarkiv: JkB 20224.

Möte angående samtal om arkiv och dokumentation. Plats: Skälbyrummet, Kommunalhuset, Vasaplatsen 11, 1 trappa, Jakobsberg. Fr.v.: Britt-Marie Thorsberg (assistent, Järfälla kommuns Bildarkiv), Stina Hållnissa (kommunarkivarie, Järfälla kommunarkiv) och Catharina Söderbergh (informationschef, Järfälla kommun). 1988-12-20. Fotograf Olle Malmberg, Jakobsberg. Järfälla kommuns bildarkiv: JkB 20224.

Viktigt att bevara

Utöver detta ska också kommunarkivet ta emot handlingar för slutbevarande samt förvara och vårda arkiv som överlämnats till kommunarkivet utifrån lag, bestämmelse eller annan överenskommelse. Järfälla kommunarkiv är slutarkiv för alla nämnder och bolag i kommunen för de handlingar som ska bevaras för all framtid och som inte längre är aktuella för nämnderna och bolagen. I kommunarkivet finns idag handlingar från år 1863 fram till och med nutid.

Vårdar kommunens historia

Kommunarkivet vårdar Järfälla kommuns historia och blir genom detta också kommunens ”minne”. Som en del av denna uppgift ingår också att hjälpa allmänheten eller kommunens medarbetare att hitta uppgifter eller handlingar som eftersöks och som har överlämnats till kommunarkivet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp