Innehåll

Nu genomförs polisens trygghetsmätning

I slutet av mars startade polisen i region Stockholm en regional trygghetsmätning tillsammans med samtliga kommuner i länet. Totalt ges 126 000 slumpvis utvalda personer möjlighet att lämna synpunkter. Är du en av dem? Ta chansen att svara och ge din syn på tryggheten i Järfälla.

Syftet med trygghetsmätningen är att undersöka tryggheten och brottsutsattheten bland invånarna och få ett underlag till de regionala och lokala lägesbilderna. Resultatet av undersökningen ligger till grund för gemensamma prioriteringar och insatser från polisen och kommunerna.

Mätningarna kan också användas för att följa upp genomförda åtgärder för att öka tryggheten. Förutom trygghetsundersökningen arbetar polisen med medborgardialoger och medborgarmöten. Tillsammans ger detta en bild av hur invånarna upplever tryggheten och vad polisen och kommunerna behöver göra och om insatserna ger effekt.

Trygghetsmätningen har även gjorts tidigare år för att jämförelser ska kunna göras. Samtliga kommuner i Stockholms län och på Gotland deltar i undersökningen.

Trygghetsmätningen kommer att skickas ut per post till de slumpvis utvalda personer som får chans att svara. Så småningom skickas en påminnelse via sms till de som inte svarat. Resultatet från mätningen presenteras i höst.

Kommunen och polis i samverkan

Järfälla kommun och Lokalpolisen Järfälla har ett kontinuerligt samarbete. Under 2024 ska parterna tillsammans genom medborgarlöftet arbeta med åtgärder som bidrar till att hanterar lokala problem, öka tryggheten och minska brottsligheten.

Läs mer samverkan och medborgarlöftet här

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp