Innehåll

Tack för att du uppmärksammade Earth Hour!

Järfälla har ett mål om att bli en klimatneutral kommun 2030. För att nå dit behöver vi tillsamman hjälpas åt att prioritera och göra hållbara val i vardagen.

Järfälla arbetar brett med att minska koldioxidutsläppen men också med att inspirera till förändrade beteenden. Ett sätt är att sprida miljökunskap till invånare för att det ska vara enklare att agera på ett sätt som är bra för miljön. Och det är därför vi anordnade ett Earth Hour evenemang.

Earth Hour

Den 23 mars var det stor uppslutning på Earth Hour evenemanget vid Riddarplatsen i Jakobsberg. Aphram Melkis (c) inledningstalade, det bjöds på eldshow med Act of emotion, dansuppträdande med Unga mål och musik med DY och Frida Franzén.

Klimatlöften

Många besökare skrev klimatlöften och hängde upp lapparna i klimatträdet. Nedan kan du läsa några av framtidslöftena:

”Färre bilresor”

”Minska användningen av plast”

”Flyga mindre”

”Inte slösa med vatten”

”Plocka upp skräp och köpa second hand!”

”Släcka lamporna oftare t.ex. när jag går till skolan”

”Sopsortera”

”Cykla mer”

”Köpa mer närodlat”

”Börja cykla till jobbet”

”Äta vegetariskt”

”Installera solpaneler”

”Rädda hajarna, de är de mest missförstådda djuren på jorden”

”Rösta för bättre klimatpolitik – Gröna vågen 2.0”

Miljöbarometern

För att nå miljömålen arbetar Järfälla på olika sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. I Miljöbarometern kan du följa kommunens arbete med bland annat miljöplanen, avfallsplanen, klimat- och energiplanen och kemikalieplanen.

Miljöbarometern hittar du här.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp