Innehåll

Klagomål på gymnasiet eller vuxen­utbildningen

Våra skolor arbetar ständigt med att utveckla verksam­heten. Därför är det viktigt för oss att klagomål och synpunkter på utbildning­arna kommer fram. Du kan framföra dem på följande sätt.

Tala med läraren

Om du inte är nöjd med det stöd skolan ger, upplever svårigheter i skolarbetet eller har andra synpunkter på vår verksamhet, tala i första hand med din lärare, studievägledare eller annan personal på skolan. Om det inte hjälper, eller om du inte känner att du kan tala med lärare eller annan personal, kan du vända dig till skolans rektor.

Tala med rektor

Kontakta skolans rektor och berätta om dina synpunkter. Kontak­tinformation finns på skolans webbplats. Om du fortfarande inte är nöjd efter samtalet med rektor, kan du kontakta skolans huvudman.

Kontakta ansvarig förvaltning eller skolans huvudman

För elev på Järfälla gymnasium, Järfälla Lärcentrum/övrig vuxen­utbildning

Du kan nå oss via kommunens klagomålshantering på länken nedan. Där kan du välja mellan att skicka e-post, pappersbrev eller att använda det elektroniska formuläret.

Beskriv noggrant vad klagomålet gäller. Glöm inte att skriva vilken skola och utbildning det handlar om. Skriv också om du har talat med lärare eller rektor om problemet.

Om du vill ha ett personligt svar måste du uppge namn och mailadress eller postadress. Det går också bra att framföra klagomål anonymt.

Gå till kommunens klagomålshantering

För elev på fristående gymnasieskola eller i en annan kommun än Järfälla

Om du har synpunkter eller klagomål som gäller en fristående gymnasieskola eller en kommunal skola i en annan kommun, så hittar du kontaktuppgifter på den skolans webbplats. Järfälla kommun har inte ansvar för verksamheten på de skolorna.

Så hanterar vi klagomål

Vi strävar efter att återkoppla till dig gällande ditt klagomål inom två arbetsdagar. Om du valt att vara anonym så utreds och dokumenteras klagomålet men ingen återkoppling sker.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp