Innehåll

Moders­mål i för­skola, för­skole­klass
och peda­gogisk omsorg

I varje för­skola/för­skole­­klass där det finns barn med annat moders­mål än svenska eller som hör till någon av de nationella mino­ritet­erna ska för­skolan anpassa ak­tiviteter, arbets­sätt och miljö till barnens behov.

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Dessutom ska barnen få möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Därför använder all personal i för­skolan/förskoleklass språk­utvecklande arbetssätt för att stärka modersmålet.

I grupper där det finns många barn som talar ett visst språk kan Järfälla erbjuda förstärkt moders­målsstöd av moders­målslärare om det saknas personal som talar språket.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp