Innehåll

­Relativa närhets­principen

Relativa närhets­principen innebär att skolan jämför elevens avstånd från hemmet till sökt skola och närmast närliggande skolor i relation till andra elevers mot­svarande avstånd.

Huvudregeln är att ett barn ska placeras i den skola där vårdnadshavaren önskar att barnet ska gå, men alla elever har samtidigt rätt till en skola med närhet till hemmet. En vårdnadshavare har alltså rätt att önska vilken skola eleven ska placeras i. Placering sker enligt önskemålen så långt det är möjligt.

Om skolan inte har plats för alla

Om alla elever inte får plats i önskad skola fördelas platserna utifrån rangordningen så långt det är möjligt. Därefter tillämpas den relativa närhets­principen.

Om en skola inte har plats för alla som önskat den, gör vi ett urval utifrån relativ närhet. Relativ närhet använder vi för att det ska vara möjligt för alla barn att få plats på en skola nära hemmet. Det som räknas är skillnaden i gångväg till den önskade skolan jämfört med en alternativ skola i närheten. Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter avståndet mellan barnets folkbokförings­adress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste eller näst närmaste skolan för att få fram skillnaden i avstånd = den relativa närheten.

Därefter jämför vi den relativa närheten för samtliga elever som har sökt till samma skola och som konkurrerar om platserna. Om två elever önskat samma skola och bara en av dem kan få en plats, så är det eleven som har längst relativt avstånd till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Exempel på relativ närhets­princip

Närhetsprincipen

Kalle bor på Tömvägen har i första hand sökt Y-skolan. Emma, som bor på Snapphane­vägen, har också sökt Y-skolan. i första hand. Men skolan kan bara ta emot en av eleverna. Emma bor närmast med 1700 meter bort. Kalle har 2200 meter till Y-skolan.

Den relativa närhets­principen tittar på hur långt Emma och Kalle har till den närmaste alternativa skolan. Emma har 750 meter till sin närmaste alternativa skola som är X-skolan. Kalle har också X-skolan som sin närmaste alternativa skola, dit har Kalle 2300 meter.

Så här räknar vi enligt den relativa närhetsprincipen:

Emma: 750 (närmaste skolan X) -1700 (sökta Y-skolan) = -950
Kalle 2300 (närmaste skolan X) -2200 (sökta Y-skolan) = 100

  • Kalle har 100 meter närmare till Y-skolan än till X-skolan.
  • Emma har 950 meter längre bort till Y-skolan än till X-skolan.
  • Kalle tilldelas skolplatsen på Y-skolan.

Om eleven inte kan erbjudas plats

Om en elev inte kan erbjudas plats enligt principen om relativ närhet på sitt första­handsval så görs en ny, likadan bedömning avseende den skola som önskats i andra hand.

Bedömningen av relativ närhet på första­handsvalet är inte beroende av vilka skolor som valts i andra eller tredje hand. Det är alltså inte de tre valda skolorna relativt varandra som mäts. 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp