Natur­städning

Förskolebarn som samlar skräp

Naturstädningen är inne på sitt 49:e år! Projektet har utvecklats liksom kommunen där nya stadsdelar har kommit till och likaså nya städområden. Projektet har ett samarbete med organis­ationen Håll Sverige Rent som jobbar med nedskräpningsfrågor nationellt.

Kommunen har delats in i olika städområden där en grupp om minst 15 personer kan anmäla sig till ett område. Städområdena har i tidigt skede blivit uppbokade och för att kunna få fler olika föreningar, förskolegrupper och skolklasser kan endast ett (1) städområde bokas per städgrupp. Självklart kommer det i anmälan finnas med att man kan anmäla sitt intresse för fler områden om det efter anmälningstiden har gått ut finns städområden kvar att boka upp.

Varje städgrupp som har städat ett område och som har gjort en återrapportering via webben erhåller ett städbidrag.

Anmäl dig här

Anmäl dig till naturstädningen via det här webbformuläret.länk till annan webbplats

Städområdeskartor

Planera för vilket städområde just ni vill ha. Här kan du se vilka städområden som finns samt skriva ut en karta över ditt städområde. Du kan se kartor för kommundelen, där alla städområden finns utplacerade och inom varje delområde kan du skriva ut just din städkarta. Just nu pågår mindre justeringar av städområdena.

Se ditt städområde

Du som privatperson kan vara med och städa

Vill du vara med och städa men tillhör inte en förening eller skola/förskola. Då finns möjligheten att få städmaterialet av kommunen, 1 säck per person. Vi har tagit fram fyra olika fokusområden i Jakobsberg som vi rekommenderar att städa.

I dagsläget utgår inget städbidrag för privatpersoner. Projektet önskar att få ditt deltagande och miljöengagemang och att få vår närmiljö fri från skräp!

Ingen föranmälan krävs. Kom och hämta en säck på Riddarplatsen 5 i Servicecenters besökslokal.

Samverkan - Hjälp oss att hålla Järfälla rent!

Projektet önskar att Järfälla kommun under kampanjveckorna är som allra renast. För att uppnå det önskar vi att även företagen och privata markägare är med oss under städningsveckorna!
Hör gärna av er så berättar vi mer om kommunens naturstädning.