Gator och trafik

Kommunen ansvarar för att allmänna vägar för fotgängare, cyklister och bilister ska vara tillgängliga och säkra att använda för alla.

Här kan du läsa om bland annat:     

  • Belysning på kommunens mark
  • Regler och skyldigheter för dig som fastighetsägare när det gäller häckar och buskage
  • Olika parkeringsfrågor och regler
  • Cykling och cykelvägar
  • Mopedåkning
  • Tillgänglighet utemiljö
  • Transporttillstånd
  • Fordonsvrak och övergivna bilar