På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Snö­röj­ning och sand­ning

Så fungerar snöröjningen

Snöröjning på huvud­vägnätet (gator där bussar kör) och prioriterade gång- och cykel­vägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar påbörjas snöröjning vid 7-10 cm snö. Därefter sker kom­pletterande snöröjning av infarter och p-platser.

Frågor och svar om snö­röjningen

​När sandar eller saltar ni vägarna? Varför snöröjs inte vår trottoar? Får snö från plogningen läggas på privat mark?

Här har vi samlat alla vanliga frågor och svar om snö­röjningen i Järfälla

Kommunens åtagande för snöröjningPDF

Här plogar kommunen

Järfälla kommun ansvarar för snö­röjning på de flesta gator i kommunen, men inte alla. På kartan nedan kan du se vilka gator som plogas av kommunen. Gröna och röda gator samt gång- och cykel­banor (streckade blå och bruna linjer) är kommunens ansvar. Grön­markerade gator ingår i kommunens så kallade A-plan och är prioriterade, röd­markerade gator ingår i det som kallas B-planen. För övriga gator ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller till exempel sam­fälligheten i detta område.

Vad som påverkar snö­röjningen

  • Olika metoder används beroende på trafik­belastning och väderlek.
  • Vi snö­röjer med snö­plogar med ett så kallat flytläge. Att skrapa yt­orna helt rena från all snö och is går därför inte.
  • Vi har inte absoluta snö­röjningstider, utan arbetet baserar sig på väder­förhållanden. Till exempel kan ett lång­varigt snöfall och ändrade temperatur­förhållanden påverka.
  • Snöar det mycket kan det bli nödvändigt att köra flera gånger inom ett och samma område innan nästa område påbörjas.

Bort­forsling av snö

Snö forslas bort från centrum och torg. Även snöhögar som innebär sikt­problem, ex­empelvis vid övergång­ställen och i korsningar kan flyttas eller köras bort. Bort­fors­lingen sker oftast nattetid för att inte störa övrig trafik alltför mycket.

Halk­bekämpning av vägar, torg och trappor

Halk­bekämpning sker med hjälp av salt, saltblandad sand eller flis. Av miljö­skäl använder vi så lite salt som möjligt. Alla större gator och vägar med buss­trafik samt gång- och cykel­vägar, torg och trappor är prioriterade.

Sandlådor för halk­bekämpning

Sandlådor finns utplacerade på många håll i kommunen. Dessa fylls på regelbundet och ibland är åtgången stor.

Tag gärna kontakt med service­center om du ser att påfyllning av sand behövs.

Skador på grund av kommunens snö­röjning och vinter­väg­hållning

Om du har råkat ut för en person­skada eller egendoms­skada där Järfälla kommun är ansvarig fastighetsägare eller väghållare kan du göra en skadeanmälan till kommunen.