Snö­röj­ning och sand­ning

Så fungerar snöröjningen

Snöröjning på huvud­vägnätet (gator där bussar kör) och prioriterade gång- och cykel­vägar påbörjas när 5-7 cm snö fallit. På övriga vägar påbörjas snöröjning vid 7-10 cm snö. Därefter sker kom­pletterande snöröjning av infarter och p-platser.

Frågor och svar om snö­röjningen

​När sandar eller saltar ni vägarna? Varför snöröjs inte vår trottoar? Får snö från plogningen läggas på privat mark?

Här har vi samlat alla vanliga frågor och svar om snö­röjningen i Järfälla

Kommunens åtagande för snöröjningPDF

Här plogar kommunen

Järfälla kommun ansvarar för snö­röjning på de flesta gator i kommunen, men inte alla. På kartan nedan kan du se vilka gator som plogas av kommunen. Gröna och röda gator samt gång- och cykel­banor (streckade blå och bruna linjer) är kommunens ansvar. Grön­markerade gator ingår i kommunens så kallade A-plan och är prioriterade, röd­markerade gator ingår i det som kallas B-planen. För övriga gator ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller till exempel sam­fälligheten i detta område.

Vad som påverkar snö­röjningen

  • Olika metoder används beroende på trafik­belastning och väderlek.
  • Vi snö­röjer med snö­plogar med ett så kallat flytläge. Att skrapa yt­orna helt rena från all snö och is går därför inte.
  • Vi har inte absoluta snö­röjningstider, utan arbetet baserar sig på väder­förhållanden. Till exempel kan ett lång­varigt snöfall och ändrade temperatur­förhållanden påverka.
  • Snöar det mycket kan det bli nödvändigt att köra flera gånger inom ett och samma område innan nästa område påbörjas.

Bort­forsling av snö

Snö forslas bort från centrum och torg. Även snöhögar som innebär sikt­problem, ex­empelvis vid övergång­ställen och i korsningar kan flyttas eller köras bort. Bort­fors­lingen sker oftast nattetid för att inte störa övrig trafik alltför mycket.

Halk­bekämpning av vägar, torg och trappor

Halk­bekämpning sker med hjälp av salt, saltblandad sand eller flis. Av miljö­skäl använder vi så lite salt som möjligt. Alla större gator och vägar med buss­trafik samt gång- och cykel­vägar, torg och trappor är prioriterade.

Sandlådor för halk­bekämpning

Sandlådor finns utplacerade på många håll i kommunen. Dessa fylls på regelbundet och ibland är åtgången stor.

Tag gärna kontakt med service­center om du ser att påfyllning av sand behövs.

Skador på grund av kommunens snö­röjning och vinter­väg­hållning

Om du har råkat ut för en person­skada eller egendoms­skada där Järfälla kommun är ansvarig fastighetsägare eller väghållare kan du göra en skadeanmälan till kommunen.

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?