Innehåll

Ansök om egen kompost

Du kan kompostera matavfall från ditt eget hushåll efter att ha anmält det till tekniska nämnden. Här kan du läsa mer om riktlinjerna för kompostering och ansöka om egen kompost.

Du måste kompostera matavfall i en sluten behållare. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten (nätbotten godtas). Inga glipor får vara större än 5 mm. Den ska kunna användas året runt och vara isolerad.

Matavfall kan även komposteras enligt bokashi-metoden och ska anmälas till avfallsansvarig nämnd. Behållaren måste vara skadedjurssäker med väggar, lock och botten. Den ska kunna användas året runt och bör därför vara dimensionerad så att allt kan komposteras under den tid som fastigheten nyttjas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp