Innehåll

Utebliven hämtning

Har ditt avfall inte hämtats på utsatt tidpunkt?

Observera att vår entrepenör har hela dagen och kvällen på sig att tömma kärlet och kom ihåg att kärlen ska vara utställda senast kl 07.00 på tömningsdagen.

Den uteblivna hämtningen kan bero att sophämtaren inte haft möjlighet att tömma kärlet på grund av hinder eller annan avvikelse på platsen. Kontrollera ditt kärl då ett meddelande lämnas för att förklara orsaken till den uteblivna hämtningen. Har du frågor om meddelandet eller andra frågor om utebliven hämtning ber vi dig att beskriva ditt ärende för vårt servicecenter.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp