Innehåll

Gårds vård- och omsorgsboende

Vi bygger ett nytt vård- och omsorgsboende innehållande ett femtiotal lägenheter. Arbetet pågår och inflyttning beräknas ske under våren 2025.

Visionsbild.

Fastighet: Viksjö 2:591
Var: Skiftesvägen/Hemmansvägen i Viksjö

Sprängningsarbeten vecka 46-48

 


Vår upphandlade entreprenör Tornstaden kommer under vecka 46 till och med vecka 48 att genomföra ett antal sprängningar. Sprängningarna sker vid 09.00, 11.00, 13.00 och 15.00. De spränger senast 5 minuter efter respektive tidpunkt och inte innan de klockslagen.

Bakgrund

Med anledning av en ökande äldre befolkning finns behov av att uppföra ett äldreboende. Kommunstyrelsen gav därför den 6 maj 2019 kommundirektören i uppdrag att tillsammans med socialförvaltningen och bygg- och miljöförvaltningen genomföra en förstudie för att utreda utformningen av ett särskilt boende på tomten Viksjö 2:591, Skiftesvägen/Hemnansvägen.

Äldrenämnden beslutade 2020-03-05 att gå vidare i planeringen enligt den godkända förstudien.

Mål/förväntat resultat

Gårds vård- och omsorgsboende kommer att innehålla femtio lägenheter samt gemensamhets- och personalytor. Lägenheterna fördelas på två huskroppar och på gården kommer det att finnas en ”Sinnenas trädgård” som utformas för att den ska aktivera alla sinnen hos de boende. Huset ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.

Byggnads AB Tornstaden Öst ansvarar för nybyggnationen

Läs deras pressmeddelande här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp