Innehåll

Ormbackaskolan

Skolan kommer att vara till för 420 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan utförs delvis som en treplans byggnad med en nedgrävd idrotts­hall i souterräng.

Visionsbild för nya Ormbackaskolan.

Tidsplan

2021: Idé och förstudie

2022-2023: Planering

2023-2025: Genomförande

Beräknas färdigt 2026.

Bakgrund

Veddesta är ett betydande expansionsområde i Järfälla kommun. Området ingår i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen och inom influensområdet för tunnelbanan uppförs fram till år 2035 cirka 14 000 bostäder samt handel och samhällsservice.

I planområdet Ormbacka B finns en tomt avsatt för skola. Barn- och ungdomsnämnden fattade den 24 maj 2021 planeringsbeslut om byggande av en skola på nämnda tomt samt beslut om kommunal drift för skolan. Vidare hemställde nämnden hos kommunstyrelsen att fatta inriktningsbeslut om uppförande av skolan.

Ett inriktningsbeslut har även fattats av kommunstyrelsen, den 6 september 2021, att uppföra en skola i egen regi på den aktuella tomten.

Skolan avser ha 420 platser från förskoleklass upp till årskurs sex. Om den nuvarande planeringen gällande färdigställandet av bostäder i Veddesta håller, kommer det att finnas behov av fler skolplatser redan 2025. Befintliga skolor i ”gamla” Barkarby och Skälby har små möjligheter att från 2025 ta emot fler elever än de elever som redan finns i området.

Miljö och kvalitetskrav

För miljö och kvalitetskrav gäller Miljöbyggnad Silver, NollCO2, Passivhus standard för yttervägg. Energiklass A. Byggnaden har solceller och bergvärme.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp