Gå direkt till sidans innehåll

Friggebod

En trevlig liten byggnad som går att använda till det mesta och som inte kräver bygglov!? Inte undra på att friggeboden har kallats ”svenska folkets mest älskade hus”.

Behövs bygglov?

Friggebodsreglerna säger att du får bygga en eller flera fristående byggnader i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus. Om alla krav är uppfyllda behöver du inte ansöka om bygglov eller göra en anmälan.

  • Byggnadsarean får fördelas på flera byggnader (till exempel en bod och ett växthus) men den totala byggnadsarean får inte vara större än 15 kvadratmeter.
  • Höjden till taknock får inte vara högre än 3 meter.
  • Byggnaderna får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannens medgivande. Om grannen inte ger sitt medgivande behöver du ansöka om bygglov. Avståndet till allmän platsmark (exempelvis park eller gata) får inte understiga 4,5 meter.
  • Byggnaderna ska vara fristående.

Tips och råd

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp