Innehåll

Kontroll­ansvarig

När du ska bygga, riva eller utföra markåtgärder kan du i vissa fall behöva anlita en kontroll­ansvarig, ofta förkortad KA.

När behöver jag en kontroll­ansvarig?

Utgångsläget är att en kontroll­ansvarig krävs för allt som bygglovpliktigt eller kräver startbesked. Undantaget är vissa enklare ärenden.

Du behöver inte kontroll­ansvarig för:

 • Små ändringar av en- eller tvåbostads­hus
 • Uthus, garage och andra små komplementbyggnader
 • Murar och plank
 • Mindre markåtgärder
 • Fasadändringar
 • Skyltar och ljusanordningar

Detta gäller om inte byggnads­nämnden beslutar annat.

Vad gör en kontroll­ansvarig?

Den kontroll­ansvarige ska bland annat

 • hjälpa dig att skriva ett förslag till kontrollplan
 • vara med på möten
 • se till att kontrollplanen följs
 • skriva ett utlåtande till dig och byggnads­nämnden som underlag för slutbesked

Förslag på kontroll­ansvarig lämnar du in tillsammans med din ansökan.

Jag har läst att jag inte behöver en kontroll­ansvarig. Betyder det att jag inte behöver göra en kontroll­plan?

Nej. Du måste ändå lämna in en kontrollplan när du ska göra någonting som kräver bygglovs­ansökan eller anmälan. Här kan du läsa om kontroll­planen.

Kan vem som helst vara kontroll­ansvarig?

Nej. Den kontroll­ansvarige måste vara certifierad och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Han eller hon ska också ha en självständig ställning till den som bygger. Du får alltså inte anlita en vän eller en släkting.

Vad kostar en kontroll­ansvarig?

Priset för en kontroll­ansvarig varierar beroende på hur projektet ser ut och hur mycket jobb som krävs.

Var hittar jag en certifierad kontroll­ansvarig?

Behöriga personer som certifierats av certifieringsorganet RISE går att söka fram på webbplatsen nedan.

Behöriga certifierade personer (på RISE:s webbplats)

Behöriga personer som certifierats av certifieringsorganet Kiwa går att söka fram på webbplatsen nedan.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats)

Tips och råd

 • Priset för en kontroll­ansvarig varierar beroende på hur pro­jektet ser ut och hur mycket jobb som krävs. Ett tips är att ta in flera offerter och jämföra.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp