Innehåll

Olovligt byggande och ovårdade tomter

Om du bygger någonting utan bygglov kallas det för olovligt byggande. Du som äger en tomt ansvarar för att den är vårdad. Tomten får inte bli en olägenhet för grannar, orsaka olycksfall eller vara ett hinder i trafiken.

Om du bygger någonting utan lov kan du bli tvungen att betala en avgift. Om lov inte kan beviljas i efterhand kan du även behöva riva det du har byggt. Därför är det viktigt att du skaffar dig information om vad som kräver bygglov innan du bygger. Preskriptionstiden för olovligt byggande är 10 år.

Anmäla ett svartbygge?

Om du vill anmäla något som du misstänker är utfört olovligt eller har annat klagomål, till exempel på en ovårdad tomt kan du anmälan detta.

Du kan välja att vara anonym eller ange dina kontaktuppgifter. Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange dina kontaktuppgifter. Är du anonym kommer du inte få något beslut eller information i ärendet.

Tänk på att mejl som inkommer till oss är en allmän handling som kan komma att registreras i ärenden. Avsändarnamn och mejladress står automatiskt med när du mejlar och du blir därmed inte anonym. 

I anmälan bör du uppge:

  • vilken fastighet eller adress det gäller
  • vad som uppförs eller har uppförts
  • när det du anmäler inträffade/byggdes
  • uppge gärna mått, utseende samt avstånd till gränser och bifoga gärna bilder

Anmäl olovligt bygge med hjälp av våra e-tjänster

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp