Innehåll

Fasadändring

Du kan behöva bygglov för att ändra en byggnads yttre utséende. Det kan till exempel vara att du målar om, byter fasad eller tak. Men det finns också andra ändringar som kan påverka byggnadens yttre som till exempel att sätta in ett fönster eller installera en utvändig rökkanal.

Behövs bygglov?

Du som bor i ett en- eller tvåbostadshus behöver bara ansöka om bygglov för utvändiga ändringar, även kallat fasadändringar, som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Ska du installera, ändra eller ta bort ett fönster eller en dörr?

Gå till sidan "Fönster och dörrar"

Ska du måla om eller ändra fasaden/taket på annat sätt?

Gå till sidan "Byta färg eller material på fasad eller tak"


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp