Innehåll

Flerbostadshus, industri, kontor

Du behöver bygglov för att uppföra ett nytt flerbostadshus, industri eller kontor. Även ändringar kräver ofta bygglov eller anmälan.

Vid större projekt har vi gärna en tidigt kontakt med er inför ansökan om bygglov. Du får kontakt med oss via Servicecenter, se uppgifter längst ned på sidan.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp