Innehåll

Ta hand om vårt vatten

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Järfälla och över 100 kommuner och vatten- och avloppsorganisationer gör nu en gemensam satsning för att kommunicera vattnets värde.

Hållbar vattenanvändning

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Klimatförändringar tillsammans med nationella och globala krav gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, fylla tvättmaskinen och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs.


I Stockholmsområdet är vi lyckligt lottade som kan hämta vatten i Mälaren för att producera dricksvatten. Men även om det finns gott om vatten i sjön så kan vattenverket bara rena och producera en viss mängd dricksvatten. I vårt område går det vanligtvis åt mycket vatten under varma vår- och sommardagar när många vattnar trädgårdar och fyller pooler. Och oavsett tillgången på vatten så finns det flera skäl att vara sparsam med dricksvatten. Dels är vatten en naturresurs som vi bör hantera varsamt, dels går det åt energi för att rena och producera dricksvatten.

Vårt sätt att leva påverkar dricksvattnet

Att rena dricksvatten är en avancerad process för framställning av ett livsmedel. Vi använder vattnet en kort stund innan det går vidare i kretsloppet. Vi måste värna om det vatten vi har, tänka på hur vi använder det vatten som kommer i kranen och vad vi släpper ut i avloppet och hur vi påverkar miljön.

140 liter per dygn

I Sverige förbrukar varje person i genomsnitt 140 liter vatten per dygn. Mer än hälften av allt vatten vi använder går åt till personlig hygien. Om du stänger av kranen när du borstar tänderna och väljer dusch istället för bad, så är du med och sparar på vår allra viktigaste naturresurs.


Enkla tips på hur du kan spara vatten

 • Duscha istället för att bada.
 • Ta korta duschar istället för långa. Stäng av vattnet i duschen när du tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
 • Kör fulla disk- och tvättmaskiner.
 • Ställ en fylld tillbringare i kylen så slipper du låta kranen rinna för att vattnet ska bli kallt.
 • Laga droppande kranar och läckande toalettstolar.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Om något i trädgården behöver vattnas: vattna tidig morgon, på kvällen eller nattetid och undvik att vattna när det är som varmast så att vattnet inte dunstar bort.
 • Vattna med kanna eller vattenslang som du håller i handen.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar.
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
 • Låt gräsmattan vara. Den återhämtar sig efter långvarig torka.
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under våren och sommaren. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.

Visste du att...?

 • En vattenspridare gör av med 150 liter vatten på 20 minuter.
 • För varje minut som kranen står och rinner går det åt 6 liter vatten.
 • Ett fyllt badkar motsvarar 150 liter vatten. En dusch på 3 minuter motsvarar 36 liter.
 • Det går åt cirka 50 liter vatten för en maskin tvätt.
 • Om en familj på fyra personer stänger av kranen medan de borstar sina tänder sparar de tillsammans 100 liter vatten på en dag.
 • En toalett som smårinner kan innebära ett slöseri på upp till 1900 liter vatten per dygn.
 • En trasig droppande kran kan förbruka upp till 55 liter vatten per dygn om den inte lagas.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp