Innehåll

Hållbar stadsutveckling, innovation och samverkan

Innovation och samverkan mellan kommunen, samhällsbyggare, näringsliv och offentlig verksamhet är två förutsättningar för hållbar stadsutveckling. Järfälla har kommit en bra bit på vägen.

I den senaste markanvisningstävlingen var NollCO2-certifiering, gröna väggar och växthus på taken meriterande. Riksbyggen var en av vinnarna och har som målsättningen att bygga Sveriges första bostadskvarter där flerbostadshusen certifierats med NollCO2 och Miljöbyggnad Guld. (Visionsbild: Witte Sundell)

– Det finns mycket kompetens och ett stort engagemang hos de aktörer som vi samarbetar med. Vi bygger den regionala stadskärnan tillsammans och vi ser att det finns alla förutsättningar att utveckla en stadsmiljö där en hållbar livsstil blir vardag och människor och företag kan växa och må bra, säger Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla.

En bra bit på väg

I "Handlingsplan för klimatneutrala Bararbystaden 2030" finns 42 åtgärder för en klimatneutral stadsutveckling som man tar utgångspunkt i. Här är några exempel på åtgärder:

 • Samverkan och dialog med byggaktörer för att diskutera möjligheter, utmaningar och
  synergieffekter.
 • NollCO2-certifiering av nya byggnader. En möjlighet i till exempel maranvisningstävlingar för att främja byggnader med låg klimatpåverkan.
 • Utformning av allmän plats - gator, torg och parker - med klimatsmarta och cirkulära material. 
 • Flexibla lösningar både för bostäder och versamheter. Det ska vara lätt att anpassa ytan till ändrade behov, till exempel att växla mellan kontor, affärsverksamhet och boende.
 • Främja klimatsmarta och cirkulära material- och konstruktionsval.
 • Kontor som främjar hållbar arbetspendling, där säkra cykelparkeringar, duschar och omklädningsrum är exempel på åtgärder som främjar cykelpendling till arbetet. 
 • Upphandling av emissionsfria arbetsmaskiner.
 • Uppföljning av energi- och klimatkrav.
 • Transporter. Här har den nya logistiklösningen som öppnades i april 2021 effektiviserat och minskat antalet byggtransporter in och ut från byggnadsområdet i Barkarby.

Här kan du läsa hela handlingsplanen

Arkitekturpolicy - för ett hållbart och varierat byggande

Järfällas arkitekturpolicy ska säkerställa ett hållbart och varierat byggande som skapar mervärden för alla som lever, bor och verkar i Järfälla. Arkitekturpolicyn ska säkerställa att det genomförs genom devi­sen berörande, brukbart och beständigt.

Arkitekturpolicyn innehåller målsättningar för all arkitektur, oavsett om det är kommunen som bygger eller inte.

– Järfälla har och kommer att stå inför en expansiv utveckling. Goda städer, byggnader och platser är ett lagarbete mellan många - kommunen, byggaktörer, fastighetsägare, näringsliv och invånare, och arkitekturpolicyn har tagits fram för att ge en samlad syn på hur arkitektur-, stadsbyggnads- och gestaltningsfrågor ska hanteras inom kommunen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande.

Här kan du läsa Järfällas arkitekturpolicy

Barkarby Science - en plattform för innovation och samverkan

Nya och innovativa idéer som ska utveckla framtidens smarta och hållbara stad. Det är vad Barkarby Science arbetar för genom att skapa en plattform för samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

Samverkan är A och O, ingen kan göra saker helt på egen hand. Barkarby Science ska vara en arena där olika aktörer ska kunna sitta vid samma bord och skapa framtidens lösningar för en innovativ, smart och hållbar stad.

Sophia Sundberg, vd för Barkarby Science, har bilden klar för sig.

– Flera innovativa projekt pågår och ytterligare ett antal startar vi inom kort. Vi har också ett medlemsnätverk, som går helt i linje med att vi ska vara en arena för samverkan, samarbete och nätverksskapande inom hållbar stadsutveckling. Som medlem blir du inbjuden till workshops, innovationsrådgivning och kompetensutveckling. Det är något vi tror mycket på och som är en del i att skapa ännu fler innovativa samarbeten, berättar hon.

Starka och engagerade ägare

Barkarby Science ägs av sju aktörer - Skanska, Järfälla kommun, Ragn-Sells, NCC, E.ON, Järfällahus och Atrium Ljungberg - arbetar utifrån FN:s globala hållbarhetsmål och utgår från fyra programområden:

 • den attraktiva staden
 • den cirkulära staden
 • den klimatsmarta staden
 • framtidens mobilitet

En unik testbädd

Flera av projekten som startas inom Barkarby Science använder den framväxande stadsmiljön som testbädd. Nya idéer och innovationer får alltså direkt utvecklas i en verklig framväxande stadsmiljö med riktiga invånare och kan snabbt få praktisk tillämpning.

– Vi är först i världen med självkörande bussar i linjetrafik här i Barkarby, tack vare ett unikt samarbete mellan Järfälla, SL och Nobina. Det är ett pilotprojekt som fortfarande pågår och användarvänligheten utvecklas för varje år. Nu är bussarna efterfrågestyrda och på sikt ska de kunna hämta resenären utanför dörren och köra till närmsta busshållplats eller tunnelbanestation.

Två andra spännande projekt som pågår är Smarta Växter I Klimatets Tjänst, SVIKT och Bikeable City.
SVIKT handlar om hur växter kan hjälpa till att rena luft och vatten, medan Bikeable City har fokus på att hitta lösningar som hjälper människan att se potentialen som ligger i att cykla mer i vardagen och hur det kan bidra till samhällsnytta i form av större trygghet och trafiksäkerhet, minskad klimatpåverkan, god markanvändning och en mer social och levande stad.

– I det senare projektet ingår forskare, byggare, konsulter, kommun och Cykelfrämjandet, vilket visar på vårt uppdrag: att koppla samman olika aktörer – både privata, akademiska och offentliga – och därigenom få innovativa idéer att växa fram, berättar Sophia.

Läs mer om Barkarby Science här

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp