Innehåll

Modern mobilitet

I Barkarby utvecklar vi mobilitetslösningar med ny teknik i takt med att stadsmiljön växer fram – till nytta för boende, besökare, näringsliv och resenärer.

Den självkörande bussen utanför Herrestaskolan i Barkarbystaden är ett resultat av ett unikt samarbete mellan Järfälla, Nobina och SL med målet att skapa världens modernaste kollektivtrafik till nytta för boende och besökare.

Järfälla ligger i framkant vad gäller innovativa mobilitetslösningar. I Barkarby ska du kunna bo utan att äga en egen bil och redan idag finns flera innovativa mobilitetstjänster tillgängliga.

  • världens första självkörande bussar
  • bilpool med eldrivna bilar
  • Sveriges första elektriska BRT-linje, en busslinje som är tyst, snabb och ger noll utsläpp med syfte att effektivisera det kollektiva resandet till dess att tunnelbanan står klar.

Världens modernaste kollektivtrafik

Satsningen på att utveckla världens modernaste kollektivtrafik är ett unikt samarbete mellan Järfälla kommun, SL och bussoperatören Nobina och tillhör de mest framstående stadstrafikprojekten i världen.

– Här går stadsutveckling, kollektivtrafik, ny teknik, mobilitetstjänster och infrastruktur hand i hand för att skapa smarta lösningar, effektiva transporter och ökad nytta, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla och fortsätter:

– Vi ska utveckla en stadsmiljö där du kan bo, leva och arbeta utan att äga en egen bil och då måste vi kunna erbjuda lösningar som ersätter det traditionella bilägandet. Det kan till exempel vara att du beställer en självkörande buss via en app till din ytterdörr, tar den eldrivna BRT-linjen eller bokar en elbil via en bilpool som du kan hämta i garaget i samma hus där du bor eller arbetar, säger Emma Feldman.

Sveriges första elektriska BRT-linje

I augusti 2020 invigde vi tillsammans med Nobina och SL Sveriges första elektriska BRT-linje. Nu går linjen mellan Barkarby station och Akalla, via Stora torget i Barkarbystaden, samma sträcka som tunnelbanan ska gå när den står klar 2026.

BRT står för Buss Rapid Transit och är ett helt nytt trafikslag. Den kan liknas vid en tunnelbana ovan jord. Den tar fler resenärer, har hög turtäthet, hög komfort och har dedikerade körfält och företräde i rondeller och vid trafikljus vilket gör att medelhastigheten blir hög och restiden betydligt kortare. BRT-linjen är helt elektrisk. Det gör att den går tyst fram och inte släpper ut några avgaser, vilket är bra för klimatet, närmiljön och trivseln i stadsmiljön i Barkarby.

BRT står för Buss Rapid Transit och är ett helt nytt trafikslag. Den har dedikerade körfält och får företräde i rondeller och vid trafikljus. Det gör att medelhastigheten blir hög och restiden kortare.

Självkörande bussar – ett steg in i framtiden

Sedan 2018 rullar världens första självkörande bussar i reguljär linjetrafik i Barkarbystaden. De första åren följede de en linje med fasta hållplatser, men idag är de efterfrågestyrda och resenären beställer bussen via en app.

De självkörande bussarna är eldrivna och därmed tysta och kan köra längre in i bostadsområden än vad en vanlig buss kan, utan att störa. De är ett bra komplement till traditionell kollektivtrafik för de som bor en bit från närmaste hållplats och till exempel har svårt att gå eller bära tunga väskor.

Moderna mobilitetstjänster – elektrisk bilpool

Förutom tillgång till självkörande bussar och BRT-linjen kan boende, besökare och företagare i Barkarby också boka elbil via den nya appen Travis. Det är enkelt att boka och fordonen finns nära till hands att hämta.

– Att inte behöva äga en egen bil men ändå kunna resa som du vill och behöver kan ge stor frihet. Det ska vara enkelt och tillgängligt att bo och verka i Barkarby. Vårt samarbete med SL och Nobina har gett oss tillgång till det och vi skapar positiva resmönster redan innan tunnelbanan har börjat rulla till Barkarby, säger Emma Feldman.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp